Nowoczesny dom opieki senioralnej budowany przez Eiffage Construction zdobywa kolejne ekologiczne certyfikaty

Nowy dom opieki senioralnej  ‘Résidence de la Pévèle’ powstaje w miejscowości Cysoing, położonej na południe od Lille (północna Francja, region Hauts-de-France w departamencie Nord). Jest budynkiem o pozytywnym bilansie energetycznym, w którym szeroko wykorzystano drewno i elementy prefabrykowane. Na dwóch piętrach tego starannie zaprojektowanego obiektu o powierzchni 5 100m² znajdować się będzie 88 pomieszczeń, tworzących:

 • lokal mieszkalny, składający się z 4 jednostek mieszkalnych (60 łóżek)
 • centrum opieki nad chorymi na Alzheimera, składające się z 2 jednostek mieszkalnych na parterze (28 łóżek)

Na parterze powstanie również całodzienna recepcja oraz centrum administracyjne i techniczne.

Realizacja jest przykładem ambitnego podejścia grupy Eiffage do kwestii  ekologicznych i energetycznych. Obiekt zdobył już wiele istotnych certyfikatów:

 • Passivhaus (certyfikat efektywności energetycznej budynków)
 • NF HABITAT HQE – poziom doskonały (certyfikacja wydajności budynków w zakresie energii, środowiska, zdrowia i komfortu)
 • E+C- na poziomie E3C1 (budynek o dodatniej energii i zredukowanej emisji dwutlenku węgla)

Dzięki oryginalnej, pełnej dynamiki elewacji z drewnianych listew, bryła ‘Résidence de la Pévèle’ harmonijnie wpisuje się w krajobraz i spójnie łączyć się będzie z bujną zielenią otaczającą budynek. W konstrukcji wykorzystano drewno połączone z betonem. Parter, klatki schodowe oraz szyby wind wykonano z betonu, a pomieszczenia i podłogi z drewna. Materiały wykończeniowe wewnątrz utrzymane są w ciepłych, pastelowych barwach z niebiesko-zielonymi akcentami.

Obiekt jest realizowany w technologii BIM, która łączy wizualizację 3D z interaktywną bazą danych informacji o budynku, pomagając w przewidywaniu potencjalnych konfliktów podczas realizacji kolejnych etapów prac budowlanych.

Związana z budową uciążliwość dla środowiska została znacząco zmniejszona dzięki zastosowaniu prefabrykowanej, gotowej do montażu konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia dla pensjonariuszy zostały wyposażone w prefabrykowane i dostarczane bezpośrednio na plac budowy łazienki HVA Concept, co skróciło czas ich montażu i wykończenia. HVA Concept jest własną marką modułowych łazienek Eiffage Construction; ich produkcja odbywa się w fabryce Eiffage w Fresnay-sur-Sarthe.

Nowy dom opieki senioralnej w Cysoing ma zostać oddany do użytku w lecie 2021 r. Autorami projektu są architekci z firm Paindavoine Parmentier i GO Architectes. Prace związane z realizacją ‘Résidence de la Pévèle’ są prowadzona wspólnie przez zespół firm z grupy  Eiffage – wśród nich, Eiffage Construction odpowiada za całość prac budowlanych, a Eiffage Energie Systèmes za wykonanie instalacji elektrycznej. Po zakończeniu wszystkich prac, przez 5 lat za zarządzenie i konserwację budynku odpowiedzialna będzie firma Eiffage Services.

 

Passivhaus  – certyfikat wydawany przez niezależny instytut Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt (PHI – Passive House Institute), przyznawany obiektom budowlanym, które znacząco wpływają na efektywność energetyczną budownictwa, a dzięki temu przyczyniają się do ochrony klimatu. Dodatkowe informacje: https://passivehouse.com/

NF Habitat HQE – system certyfikacji całych budynków mieszkalnych bądź samych mieszkań pod kątem poszanowania środowiska naturalnego, jakości życia i efektywności ekonomicznej. Certyfikacja dokonywana jest na etapie prowadzenia prac budowlanych lub renowacyjnych oraz później w trakcie eksploatacji. https://www.qualitel.org/professionnels/certifications/nf-habitat/

 E+C- jest nową francuską normą, która łączy minimalizację zużycia energii (E+) obliczaną wg wskaźnika BEPOS dla budynków z pozytywnym bilansem energetycznym z redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery (C-). Certyfikat „E+C-” przyznawany jest na 4 poziomach dla energooszczędności i na 2 poziomach dla emisyjności. Certyfikacja wprowadzona została przed rząd francuski by umożliwić realizację celów paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r. http://www.batiment-energiecarbone.fr/en/

Budynki o pozytywnym bilansie energetycznym – sektor budownictwa odpowiada we Francji za 45% krajowego zapotrzebowania na energię (dla porównania: transport tylko za 31,3%) i za 25% emisji dwutlenku węgla. Z uwagi na przyjęty cel: przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę, obecnie promowana jest realizacja budynków o pozytywnym bilansie energetycznym i o niskiej emisyjności dwutlenku węgla w całym cyklu życia, od projektu do rozbiórki. Budynki takie stanowią kolejny krok – po tzw. domach pasywnych i zeroenergetycznych – w kierunku proekologicznego, zrównoważonego budownictwa. Z jednej strony, ich zapotrzebowanie na energię jest zredukowane do minimum poprzez maksymalne zmniejszenie strat ciepła. Osiągane jest to dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów budowlanych o najwyższych parametrach izolacyjnych w ścianach, fundamentach, dachach i oknach. Z drugiej strony, aby osiągnąć pozytywny bilans energetyczny, budynek pozyskuje energię z otoczenia ze źródeł odnawialnych, np. z baterii fotowoltaicznych zamontowanych na dachu, dla uzyskania komfortu termicznego. Pozyskana w ten sposób energia wystarcza na obsługę wewnętrznego systemu wentylacji mechanicznej bądź instalacji pompy cieplnej do podgrzewania wody i ogrzewania budynku – co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe koszty eksploatacji.

Spadła liczba wypadków i poszkodowanych na budowach w Polsce [raport]

Z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że w ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z 8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na budowach w Polsce. W branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

W latach 2009-2019 w Polsce o 45 proc. spadła liczba osób, które zostały poszkodowane w wypadkach na budowach. W tym czasie w całej gospodarce liczba wypadków zmniejszyła się zaledwie o 4 proc. Największy spadek odnotowano wśród wypadków ciężkich (o 75 proc.) oraz w liczbie wypadków śmiertelnych (o 63 proc.). Według Eurostatu w latach 2009-2018 wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska najbardziej poprawiła bezpieczeństwo na budowach. Z kraju o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych (21,49) znalazła się wśród państw o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń (5,18).

– Najważniejszym osiągnięciem jest spadek liczby wypadków na polskich budowach mimo podwojenia liczby firm budowlanych na rynku i olbrzymiego wzrostu liczby pracowników na budowach. Udało nam się osiągnąć ten efekt dzięki spójności i wprowadzeniu jednakowych wymagań dla wszystkich podmiotów. Wypracowaliśmy i wdrożyliśmy jednolite standardy, podnieśliśmy poziom kultury nadzoru, szkolenia BHP są na coraz wyższym poziomie. Nasi podwykonawcy nie dyskutują z wymaganiami BHP, bo wiedzą, że u każdego sygnatariusza będą one takie same. Bezpieczeństwo przestało być tematem tabu w rozmowach handlowych z naszymi podwykonawcami i usługodawcami – mówi Jacek Leczkowski, Wiceprezes Zarządu Erbud S.A., który od tego roku pełni funkcję prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Bezpieczeństwo najbardziej poprawiło się w największych firmach – liczba poszkodowanych spadła w nich z 2490 w 2009 r. do 1311 w 2018 r. Od lat najwyższy odsetek wśród ofiar wypadków (około 60 proc.) stanowią pracownicy z co najwyżej rocznym stażem pracy oraz ci, którzy przepracowali 2-3 lata. Jednocześnie w latach 2009-2018 właśnie w tych dwóch grupach zanotowano największy spadek w liczbie poszkodowanych. Wypadkom na budowach najczęściej ulegają najsłabiej wykwalifikowani robotnicy pomocniczy, wśród których pewną część stanowią obcokrajowcy. Według Państwowej Inspekcji Pracy pracownicy zagraniczni na budowach często nie posiadają doświadczenia i kwalifikacji budowlanych oraz znajomości języka polskiego, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pracy.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej w Polsce. Według przychodów za 2019 r. w pierwszej dziesiątce największych firm budowlanych jest dziewięciu członków Porozumienia. Przychody spółek należących do organizacji stanowią 56% wszystkich przychodów 50 największych firm w Polsce. Misją największych generalnych wykonawców, zrzeszonych w Porozumieniu, jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.

Partner biznesowy współpracujący z sygnatariuszami Porozumienia spotyka się z takimi samymi wymaganiami BHP w umowie. W Porozumieniu obowiązuje jeden system obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP. Skutecznym narzędziem popularyzacji kultury BHP w branży jest Tydzień Bezpieczeństwa organizowany przez Porozumienie. Patronat honorowy nad nim sprawuje Główny Inspektor Pracy. To największa w Polsce inicjatywa na rzecz promowania kultury BHP, która co roku gromadzi tysiące uczestników. Raport „Budownictwo polskie w latach 2009-2019. Stan bezpieczeństwa oraz działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w budownictwie” stanowi podsumowanie działalności organizacji generalnych wykonawców, która w tym roku świętuje dziesięciolecie istnienia.

Inicjatywa Porozumienia nie doszłaby do skutku bez zaangażowania wizjonerów, takich jak pan Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictw. To on był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. Z kolei pan Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy, aktywnie szukał sposobów rozwiązania problemu wypadków w budownictwie. Osobiście złożył prezesom największych firm budowlanych wizytę i propozycję współpracy. Wielki wkład w powstanie Porozumienia miał także pan Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani, który znany jest z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w Radzie Ochrony Pracy przy sejmie RP – podsumowuje Jacek Leczkowski.

 

Raport: Budownictwo Polskie w latach 2009 – 2019

Eiffage Immobilier Polska po raz drugi we Wrocławiu

Po udanym debiucie deweloper zdradza szczegóły swojej drugiej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu. Na Przedmieściu Oławskim EIP zbuduje elegancki budynek, który wypełni architektoniczną lukę, podnosząc atrakcyjność całej okolicy. Wśród głównych atutów są nietypowo położone ogródki z zielenią i tarasy z widokiem na panoramę Wrocławia.

W połowie sierpnia br. spółka Eiffage Immobilier Polska rozpoczęła przedsprzedaż apartamentów Atmo – swojej pierwszej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu, zlokalizowanej na Kępie Mieszczańskiej. Duże zainteresowanie tym projektem sprawiło, że kilka tygodni po debiucie deweloper rusza z kolejnym – HB 1820. To skrót od adresu Haukego-Bosaka 18 i 20 – ulicy, przy której EIP zbuduje swoją drugą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu. Będzie to kameralny, wielorodzinny budynek apartamentowy.

– Kolejny raz Eiffage Immobilier Polska prezentuje inwestycję zaprojektowaną z myślą o mieszkańcach, dla których ważne są prostota, estetyka i elegancja. Znaleźliśmy sposób na połączenie różnych oczekiwań: potrzeby życia w centrum Wrocławia i pragnienia zacisza – mówi Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska. – Największe atuty HB 1820 to prywatne ogródki w ścisłym centrum, widok na panoramę miasta, duża liczba miejsc postojowych, klimatyzacja, elegancka recepcja i wertykalna zielona ściana z intensywną roślinnością wzdłuż głównej ulicy i chodnika w strefie wejściowej – wymienia.

W 7-piętrowym budynku zaplanowano 96 apartamentów o różnorodnych układach od 1 do 4 pokoi. Ich wielkość to od 26 do 100 mkw. – Każde mieszkanie zostało dokładnie przemyślane i funkcjonalnie zaprojektowane tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańca współczesnego miasta. Wszystkie wyposażono w duże okna, zapewniające optymalne doświetlenie i komfortowe wyciszenie miejskiego gwaru. Wielką zaletą będzie możliwość wykonania klimatyzacji we wszystkich apartamentach – opisuje Sebastian Bieńkowski.

HB 1820 – największe atuty

W zależności od usytuowania, HB 1820 oferować będzie apartamenty z balkonem, loggią, tarasem lub prywatnym ogródkiem. Ogródki nie są zaplanowane standardowo na parterze, lecz na pierwszym piętrze w układzie tarasowym, dzięki czemu mieszkańcy zachowają większą prywatność. Będą one stanowić oddzieloną od ulicy strefę. – Prywatne ogródki w ścisłym centrum, wpasowane w tradycyjną siatkę miejskich ulic, to cecha zupełnie nietypowa, unikalna na skalę całego kraju – zauważa Sebastian Bieńkowski. Wielkość niektórych ogródków sięga nawet 120 mkw.

Prywatne ogródki w centrum miasta to nie jedyny atut HB 1820. Kolejnym są położone na najwyższym piętrze tarasy, z których rozpościera się panoramiczny widok na miasto.

Trzecim największym atutem projektu jest reprezentacyjne lobby z recepcją. To elegancko zaprojektowana przestrzeń, która stanie się wizytówką budynku dla przyszłych mieszkańców. Deweloper zapewnia, że części wspólne będą wykończone z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości.

W budynku zaprojektowano też 115 miejsc postojowych. Zostały one rozmieszczone na poziome podziemnym i na parterze (parking dwupoziomowy). Do każdego mieszkania przypisane jest co najmniej jedno miejsce.  To kolejna mocna strona inwestycji.

Na Przedmieściu Oławskim

Mieszkańcy HB1820 w zasięgu krótkiego spaceru będą mieli Stare Miasto, plac Dominikański i plac Grunwaldzki, a tym samym sklepy, restauracje, kawiarnie i inne niezbędne usługi, a także instytucje kultury.

W bezpośredniej okolicy znajduje się kilkanaście placówek oświaty. Są także obiekty sportowe i rekreacyjne: boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, rzeka Odra i Oława z szerokimi promenadami i bulwarami nadrzecznymi, a także Park na Niskich Łąkach, przy którym położony jest stadion sportowy. Poza tym jest wszystko to, czego oczekuje się od miejsca bezpośrednio graniczącego ze ścisłym centrum.

Zielone i podświetlone ściany

HB 1820 ma zaimponować także architekturą. Architekci z wrocławskiego Panda Studio zaprojektowali elegancką bryłę o wyważonej formie. – Zaprojektowaliśmy ten budynek z poszanowaniem dla historycznej zabudowy. Elewacja jest prosta i elegancka, utrzymana w stonowanej kolorystyce oraz zdobiona delikatnymi detalami – opisuje architekt Izabela Przybylska-Sobańska.

Front budynku uatrakcyjnia zielona ściana z bujną roślinnością. Elewacja będzie podświetlona. Oprócz walorów architektonicznych są jeszcze urbanistyczne. Kolejny ubytek w mieście zostanie wypełniony i to budynkiem aspirującym do statusu premium, co podniesie atrakcyjność całej okolicy.

Przedsprzedaż mieszkań w HB 1820 rozpocznie się na początku października. Budowa rozpocznie się na przełomie 2020 i 2021 roku. Budynek powinien być ukończony w trzecim kwartale 2022 roku.

HB 1820 to druga inwestycja mieszkaniowa dewelopera Eiffage Immobilier Polska zapowiedziana we Wrocławiu. Pierwszą jest Atmo na Kępie Mieszczańskiej, która już na wczesnym etapie sprzedaży mieszkań cieszy się dużym zainteresowaniem.

Więcej o HB1820 >> 

Decyzja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotycząca rejestru akcjonariuszy

W dniu 29 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Eiffage Polska Budownictwo” S.A.  podjęło decyzję o wyborze Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,  jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Poniżej publikujemy pełną treść podjętej uchwały.

Uchwała >

 

Więcej: Rejestr Akcjonariuszy

Nad „Stalową 27” – warszawską inwestycją Eiffage Immobilier Polska – zawisła wiecha

„Stalowa 27” to nowoczesna kamienica, która powstaje w sercu warszawskiej Nowej Pragi. Inwestycja jest wspólnym projektem spółek z grupy Eiffage. Właśnie zakończono prace konstrukcyjne, a nad budynkiem zawisła tradycyjna wiecha.

 

W pobliżu dwóch stacji II linii metra: „Dworzec Wileński” i oddanej we wrześniu ubiegłego roku stacji „Szwedzka” spółki z grupy Eiffage wznoszą kamienicę, w której łącznie znajdzie się 60 mieszkań i apartamentów. Z końcem ubiegłego tygodnia na dachu inwestycji umieszczono wiechę na znak zakończenia zasadniczego etapu jakim są prace konstrukcyjne.

Wiosną 2021 roku deweloper Eiffage Immobilier Polska planuje oddać 56 mieszkań – jedno i dwupokojowych o powierzchni od 28 do 58 mkw., oraz cztery dwupoziomowe apartamenty na najwyższej, cofniętej kondygnacji. Wszystkie mieszkania przy ulicy Stalowej 27 będą posiadały balkon lub loggię, zaś apartamenty będą wyposażone w tarasy. Lokatorzy mieszkań na parterze będą mogli korzystać z wydzielonych prywatnych ogródków. Deweloper zadbał też o zieleń wokół budynku. W częściach wspólnych kamienicy powstanie zielone patio. Zaprojektowano w nich również przestrzeń do przechowywania rowerów i wózków. Kamienica w całości przystosowana będzie dla osób niepełnosprawnych.

 

Prace budowlane realizowane przez generalnego wykonawcę – spółkę Eiffage Polska Budownictwo SA toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wiecha kończy ważny etap wznoszenia konstrukcji budynku, a rozpoczyna prace wykończeniowe. Aktualnie dobiega końca montaż okien i ruszają prace elewacyjne i wewnętrzne tynkarskie.

 

Zwieńczeniem prac będzie instalacja na fasadzie kamienicy znaku „Kocham Pragę”, który dotychczas w formie muralu zdobił sąsiedni budynek. Autor grafiki – Tomasz Biernat z początkiem tego roku postanowił nieodpłatnie przekazać Eiffage Immobilier Polska prawa autorskie.

„Stalowa 27” w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Stalowa 27, Warszawa
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 6
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 1
 • Łączna liczba mieszkań i apartamentów: 60
 • Powierzchnie mieszkań i apartamentów: 28 m2 do 90 m2
 • Liczba miejsc parkingowych w podziemnym parkingu: 8
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo S.A.
 • Deweloper: Eiffage Immobilier Polska Sp. z o.o.
 • Autor projektu architektonicznego: Loesch+Partnerzy
 • Zakończenie prac budowlanych: Q1 2021
 • Prezentacja realizacji: stalowa27.pl

Konsorcjum spółek Eiffage w Polsce zakończyło budowę Apartamentów przy Bramie na Browarach Warszawskich

W sierpniu br. konsorcjum spółek Eiffage w Polsce uzyskało pozwolenie na użytkowanie 450 mieszkań w najwyższym, 18-piętrowym budynku wpisującym się w miastotwórczą inwestycję – Browary Warszawskie. Oddany właśnie kompleks Apartamentów przy Bramie zasili rynek mieszkań na wynajem w formule Resi4Rent.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy konsorcjum spółek Eiffage realizowało w ramach generalnego wykonawstwa zespół 5 połączonych budynków mieszkalnych z częścią usługową w parterach. Stanowią one kolejny etap flagowej inwestycji Echo Investment na warszawskiej Woli – Browarów Warszawskich.

W kompleksie powstało 450 mieszkań wraz z lokalami usługowymi w części parterowej. Cały budynek charakteryzuje się zróżnicowaną wysokością. Niższa część ma 6 kondygnacji. Najwyższy budynek – 18-piętrowy wysokościowiec – ma ponad 60 metrów wysokości. Wszystkie budynki połączone są wspólnym dwupoziomowym garażem, znajdującym się w podziemiu (częściowo pod dziedzińcem), z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów. Miejsca postojowe dla rowerów znalazły się także w zadaszonych przejściach bramnych pod czterema łącznikami. Całkowita powierzchnia budynków wzniesionych w tych dwóch etapach to ponad 30 000 m², a powierzchnia użytkowa mieszkań – 18 000 m2.

W nowych budynkach elementem przyciągającym wzrok jest oryginalna elewacja, starannie wkomponowana w otoczenie. Charakterystyczne skośne ściany obłożone drobną, jasnoszarą murowaną cegłą, tworzą ciekawe, trójkątne cienie na całym budynku. Poza elewacją, w wysokim standardzie wykonano także stolarkę okienną i drzwiową. Okna wykonano na pełną wysokość mieszkań. Drzwi wewnętrzne zwieńczone portalami wkomponowano kolorystycznie w ściany korytarzy. Eiffage wykonało także hole wejściowe w każdym budynku z użyciem najwyższej jakości materiałów m.in. poprzez zastosowanie okładzin miedzianych.

Browary Warszawskie to teren między ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną, który Echo Investment na nowo wkomponuje w tkankę miejską. Powstaje tu nowy, otwarty dla wszystkich miejski kwartał, tworzony przez budynki mieszkalne, biurowce oraz place publiczne, miejsca odpoczynku i rekreacji, kawiarnie, restauracje i sklepy. Dzięki projektantom z uznanego biura JEMS Architekci w stolicy powstaje wyjątkowe miejsce z harmonijnie współistniejącą architekturą historyczną i nowoczesną oraz z dużą ilością zieleni. Zaletami tego miejsca jest położenie w pobliżu centrum Warszawy i dostępność rozwiniętej komunikacji miejskiej, w tym bliskość stacji metra.

Łącznie grupa Eiffage wykonała ponad 700 mieszkań w Browarach Warszawskich. Wcześniej oddano Apartamenty przy Krochmalnej, w których znalazły się 304 mieszkania przekazane do użytku przez Eiffage w listopadzie ubiegłego roku.

 

Apartamenty przy Bramie (Resi4Rent Browary Warszawskie) w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Wronia róg Krochmalnej, Warszawa
 • Kubatura brutto: 139 907 m3
 • Powierzchnia zabudowy: 3 052 m2
 • Powierzchnia całkowita budynków: 30 010 m²
 • Powierzchnia całkowita części podziemnej: 9 620 m²
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 18 000 m2
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 2
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 6, 8, 8, 9 i 18
 • Liczba mieszkań: 450
 • Generalny wykonawca: konsorcjum Eiffage Polska Serwis i Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: Echo Investment
 • Autor projektu architektonicznego: JEMS Architekci

 

Więcej informacji o Browarach Warszawskich: http://bw-echo.com.pl/

Głośny debiut na wrocławskim rynku deweloperskim

Eiffage Immobilier Polska – deweloper wchodzący w skład jednej z największych grup budowlanych w Europie – rozpoczyna działalność we Wrocławiu. Premierową inwestycją mieszkaniową będzie Atmo na Kępie Mieszczańskiej. Właśnie rusza przedsprzedaż apartamentów.

Eiffage Immobilier Polska to część grupy budowlanej Eiffage o francuskim rodowodzie. W jej dorobku znajdują się znane na całym świecie budowle np. szklana piramida Luwru, Opera w Sydney, czy budynek Louis Vuitton w Paryżu. W Polsce Grupa zrealizowała prawie 700 inwestycji w ciągu 30 lat. We Wrocławiu Eiffage jest znany jako generalny wykonawca takich inwestycji jak OVO, Thespian czy Angel Care – obecnie Rezydencja na Dyrekcyjnej. Teraz debiutuje w mieście jako deweloper.

Wrocław to miasto z piękną historią i ogromnym potencjałem. Tu chcemy się rozwijać i z tym miastem wiążemy przyszłość. Będziemy działać z pasją i zaangażowaniem – mówi Tymon Nowosielski, prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska. – Stawiamy na niebanalną architekturę i komfortowe mieszkania. Korzystamy z międzynarodowego doświadczenia Grupy, dzięki czemu z każdym projektem wyznaczamy standardy nowoczesnego budownictwa. Jako innowacyjna firma stosujemy najnowsze technologie, wysokie normy bezpieczeństwa i rozwiązania przyjazne dla środowiska – dodaje.

We Wrocławiu Eiffage Immobilier Polska zaczyna od Kępy Mieszczańskiej, gdzie przy ulicy Dmowskiego 13 zbuduje Atmo – kompleks dwóch 6-piętrowych budynków. Znajdzie się w nim 113 apartamentów o podwyższonym standardzie i metrażu od 26 do 145 mkw. (od kawalerek po 5-pokojowe). W mieszkaniach zaprojektowano balkony, loggie i tarasy, a na parterze ogródki. Znajdą się w nich także panoramiczne okna. Budynek został także przystosowany do tego, aby przyszli mieszkańcy mieli możliwość zainstalowania klimatyzacji. Kompleks dysponować będzie 136 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym oraz 6 lokalami usługowymi na parterze.

 

Lokalizacja i architektura

Jedną z największych zalet Atmo jest lokalizacja na największej, zielonej wyspie w centrum Wrocławia – Kępie Mieszczańskiej. Otaczają ją dwa ramiona Odry, za którymi leżą klimatyczne Nadodrze, Stare Miasto z Rynkiem i Szczepin. – Atmo to miejsce tworzone dla miłośników różnorodności, dla poszukiwaczy niebanalnych wrażeń i ciekawych doświadczeń. Położenie na Kępie Mieszczańskiej pozwala być blisko miejskich wydarzeń, a jednocześnie korzystać z prywatności, spokoju i obecności rzeki. Atmo zbudujemy na styku sfer: wygodnego życia, relaksu, rozrywki, kultury i biznesu – zapowiada Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska. Niewątpliwym atutem Atmo będzie bezpośrednie sąsiedztwo planowanego Central Parku, 4-hektarowego parku ze strefą rekreacyjną i sportową, który ma powstać z uwzględnieniem pomysłów mieszkańców. Deweloper jest zaangażowany w proces konsultacji społecznych tego przedsięwzięcia.

To, co wyróżni Atmo, to także architektura. Budynkom zaprojektowanym przez uznaną pracownię Zbigniewa Maćkowa nadano loftowy charakter, wyczuwalny w elementach elewacyjnych (cegła), w strefach wejściowych (przeszklenia), lokalach usługowych (sklepienia w układzie krzyżowym) i windach. – Atmo to wyjątkowy projekt, pełny nieszablonowych pomysłów, które wyróżnią kompleks. Obiekt łączy w sobie atuty wielkomiejskiej lokalizacji z jakże ważnymi dziś potrzebami człowieka do prywatności i relaksu – opisuje Zbigniew Maćków.

Kompleks Atmo został zaprojektowany z poszanowaniem historii miejsca. Elementem jednego z budynków staną się elewacje dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych na Kępie Mieszczańskiej. – Dzięki włączeniu stajni do projektu Atmo będzie spójna z okoliczną architekturą, a historia zatrzyma się w niej dla przyszłych pokoleń – wyjaśnia Sebastian Bieńkowski

Odpowiedni nastrój zapewni iluminacja elewacji frontowej oraz ambientowe oświetlenie części wspólnych budynku. Ponadto do aranżacji tych przestrzeni zaproszeni zostali znani i cenieni artyści, dzięki którym podkreślony zostanie industrialny charakter inwestycji, a projekt zyska estetyczne akcenty w stylu artdeco. Miejscem spotkań ma być klub mieszkańca. Warto jeszcze wspomnieć o elementach ekologicznych projektu: zielonym patio, stojakach na rowery i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na przełom 2020/2021 roku. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramem to trzeci kwartał roku 2022.

Atmo to czwarta inwestycja mieszkaniowa dewelopera Eiffage Immobilier Polska. Wcześniej spółka zrealizowała kameralny apartamentowiec Villa Sadyba w Warszawie oraz 80 mieszkań Domu przy Źródle w krakowskim Podgórzu. Aktualnie trwają prace budowlane inwestycji Stalowa 27 w Warszawie (nowoczesna kamienica na Pradze).

 

Atmo – ul. Dmowskiego 13

 • 2 budynki mieszkalne
 • 6 pięter
 • 113 mieszkań (od kawalerek do 5-pokojowych)
 • od 26 do 145 mkw.
 • parking podziemny (jednopoziomowy)
 • 6 lokali usługowych

Budynki

 • nowoczesna architektura
 • historyczne elementy – mury i elewacje XIX-wiecznej stajni
 • podświetlone elewacje
 • części wspólne tworzone z udziałem artystów-grafików
 • nastrojowe oświetlenie klatek schodowych
 • klub mieszkańca
 • stojaki na rowery (EKO)
 • stacja ładowania pojazdów elektrycznych (EKO)
 • zielone patio (EKO)
 • bezpośrednie sąsiedztwo parku (EKO)

Kalendarium

 • Start budowy: IV kwartał 2020
 • Zakończenie budowy: III kwartał 2022
 • Wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Deweloper: Eiffage Immobilier Polska
 • Architekt: Maćków Pracownia Projektowa

Eiffage Polska Budownictwo rozpoczyna rozbudowę fabryki dla Ferrero Polska w Belsku Dużym k/Grójca

Firma Eiffage Polska Budownictwo podpisała z Ferrero Polska sp. z o.o. kontrakt na realizację dwóch inwestycji na terenie zakładu produkcyjnego w Belsku Dużym k/Grójca.

W ciągu 8 miesięcy Eiffage wybuduje budynek socjalno-biurowy z łącznikiem komunikacyjnym do hali produkcyjnej Bueno II oraz do budynku administracyjno-laboratoryjnego, wraz z infrastrukturą. Na terenie fabryki powstanie też nowy magazyn surowców z halą preparacji, łącznikami komunikacyjnymi, estakadami technicznymi.

Fabryka Ferrero w Belsku Dużym działa nieprzerwanie od 1997 roku. Zakład produkuje i konfekcjonuje słodycze sprzedawane w ponad 70 krajach świata.  Odpowiada między innymi za globalną produkcję batonów Kinder Bueno White.

Czas realizacji inwestycji jest bardzo krótki, co wymaga odpowiedniej organizacji i koordynacji prac wszystkich zespołów Eiffage. Zgodnie z założonym harmonogramem prace powinny zakończyć się do końca maja 2021 roku, jednak jeszcze w grudniu tego roku przestrzeń hali preparacji ma być gotowa na przyjęcie do składowania specjalistycznych maszyn.

– Cieszy nas, że Ferrero  powierzyło realizację prac naszej firmie – powiedział Piotr Saulewicz, Wicedyrektor Regionu Północnego w Eiffage Polska Budownictwo SAKażdy nowy projekt realizowany przez Eiffage dla sektora przemysłu spożywczego umacnia nasze wysokie kompetencje i doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji tego typu.

Nowy kontrakt z Ferrero Polska jest kolejnym dużym projektem realizowanym przez Eiffage w segmencie budownictwa przemysłowego. W ostatnich latach firma zrealizowała inwestycje m.in. dla Unilever w Poznaniu, Volkswagena we Wrześni oraz Poznaniu Antoninku. Obecnie dobiegają końca prace przy budowie fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze k. Legnicy.

Inwestycja w liczbach:

Budowa budynku socjalno- biurowego z łącznikiem komunikacyjnym do hali produkcyjnej Bueno II oraz do budynku administracyjno- laboratoryjnego wraz z infrastrukturą na terenie zakładu produkcyjnego Ferrero Polska Sp. z o.o. w Belsku Dużym

 • Liczba kondygnacji: 3
 • Kubatura: 17 621 m³
 • Powierzchnia całkowita : 3 424 m²
 • Planowany termin odbioru: czerwiec, 2021 r.
 • Projekt architektoniczny: Blezat Sp. z o.o.
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo SA
 • Inwestor: Ferrero Polska Sp. z o.o.

Magazyn surowców z halą preparacji, łącznikami komunikacyjnymi, estakadami technicznymi oraz pomieszczeniami technicznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu produkcyjnego Ferrero Polska Sp. z o.o. w Belsku Dużym

 • Liczba kondygnacji: 1 ze zróżnicowaną wysokością, wynikającą z technologii i funkcji przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń
 • Kubatura: 35 626 m³
 • Powierzchnia całkowita : 3 798 m²
 • Planowany termin odbioru: maj, 2021 r.
 • Projekt architektoniczny: WG Studio Sp. z o.o.
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo SA
 • Inwestor: Ferrero Polska Sp. z o.o.

Ponad połowa mieszkań w „Stalowej 27” sprzedana. Epidemia nie przeszkodziła inwestycji na warszawskiej Pradze

Eiffage Polska Budownictwo przed terminem osiągnęło kolejny kamień milowy przy budowie nowoczesnej kamienicy w sercu warszawskiej Pragi. Następny – zamknięcie trzeciego poziomu inwestycji realizowanej dla Eiffage Immobilier Polska zaplanowano jeszcze w tym miesiącu. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich zabezpieczeń oraz odpowiedzialnym zachowaniom załogi, sytuacja epidemiczna nie przeszkodziła w sprawnym prowadzeniu budowy. Zainteresowanie lokalami w tej praskiej inwestycji utrzymuje się na wysokim poziomie. Ponad połowa mieszkań już znalazła swoich właścicieli. Stalowa 27 idealnie wkomponuje się w oryginalną zabudowę i historyczny charakter Nowej Pragi. Na elewacji znajdzie się też miejsce na mural „Kocham Pragę”. 

 

Stalowa 27 to kolejna inwestycja realizowana przez spółki grupy Eiffage w Polsce w ramach synergii dewelopera Eiffage Immobilier Polska oraz generalnego wykonawcy, Eiffage Polska Budownictwo. Projekt powstaje w sercu Pragi, jednej z coraz prężniej rozwijających się stołecznych dzielnic. Mimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19 zespoły inwestora oraz wykonawcy sprawnie prowadzą projekt, wyprzedzając harmonogram. Obecnie trwają prace przy wyprowadzaniu pionów kolejnej kondygnacji. Utrzymujące się wysokie zainteresowanie klientów potwierdza, że wprowadzając właściwe zabezpieczenia oraz zachowując rygory, Eiffage potrafi działać odpowiedzialnie, dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz klientów.

 

– Przykład Stalowej 27 pokazuje, że właściwe przygotowanie i konsekwencja w utrzymaniu najwyższych standardów przynoszą efekty w postaci zaufania klientów i dobrego tempa prac. W czasie epidemii konieczne było wprowadzenie specjalnych zasad bezpieczeństwa oraz zwiększenie liczby kontaktów z klientami w trybie online. Dzięki temu zainteresowanie nabywców inwestycją na Pradze w ostatnim czasie nie zmniejszyło się – mówi Justyna Kałuża, dyrektor ds. rozwoju projektów Eiffage Immobilier Polska.

 

Wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, zarówno wobec klientów jak i pracowników przynosi korzyści. Mimo spowolnienia gospodarczego i nieco gorszych wyników w branży, Eiffage utrzymuje dobre tempo inwestycji. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, w czasie od stycznia do kwietnia 2020 liczba oddanych do użytku mieszkań zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o 2,8%, natomiast liczba lokali, których budowę w tym czasie rozpoczęto, była niższa o 12,7%. Analogicznie spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę wyniósł w tym okresie 5,2%.

 

Stalowa 27 na warszawskiej Pradze to nowoczesna kamienica, powstająca między budynkami o numerach 25 i 29. Na ścianie pierwszego z nich przed laty artysta Tomasz Biernat stworzył charakterystyczny mural „Kocham Pragę”. Chcąc zachować ten symboliczny dla Nowej Pragi znak i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, deweloper umiejscowi go na elewacji powstającego budynku. Pomysł spotkał się z akceptacją autora muralu, który postanowił przekazać Eiffage Immobilier Polska prawa do grafiki. Deweloper zadbał też o zieleń przy budynku. Wewnętrzną część kamienicy wypełni zielone patio, a lokatorzy mieszkań na parterze będą mogli korzystać z wydzielonych prywatnych ogródków. W budynku zaprojektowano również przestrzeń do przechowywania rowerów i wózków. Kamienica w całości przystosowana będzie dla osób niepełnosprawnych.

 

Ulica Stalowa to miejsce szczególnie klimatyczne, gdzie sztuka nabiera wymiaru historycznego. Staje się autentyczna, a jednocześnie wyznacza unikatową tożsamość tej części stolicy. To miejsce znane z licznych galerii sztuki, kawiarni, pubów i restauracji. Wiele sąsiednich kamienic ozdobionych zostało przez murale, stworzone przez polskich i zagranicznych twórców. To także okolica z potencjałem rozwoju wielofunkcyjnej przestrzeni o znaczeniu nie tylko komunikacyjnym, ale również społecznym i środowiskowym.

 

Inwestycja przy Stalowej 27 zostanie oddana wiosną 2021 r. Aktualnie trwa sprzedaż mieszkań.

Eiffage Immobilier Polska z doradcą Savills przy projektach budowy mieszkań na wynajem

Eiffage Immobilier Polska nawiązała współpracę z firmą doradczą Savills, której zadaniem będzie znalezienie partnera inwestycyjnego do budowy kompleksu na instytucjonalny wynajem, zlokalizowanego w Warszawie.

Na działce przy ul. Postępu 5a na warszawskim Mokotowie Eiffage Immobilier Polska planuje budowę projektu PRogress Spot o powierzchni użytkowej 16 191 m kw., którego ukończenie przewidziane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Oprócz Warszawy kolejne inwestycje, obejmujące łącznie 2300 mieszkań na instytucjonalny wynajem planowane są również w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.