Eiffage wspiera ekologiczne budownictwo

Podczas COP24 – międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach – odbędzie się Gala Green Solutions Awards 2018. Nagrody otrzymają najbardziej inspirujące budynki, dzielnice i infrastruktura, przyczyniające się do walki ze zmianami klimatu.

Szczyt COP24 w Katowicach skupia uwagę mediów na potrzebie kompleksowego podejścia do ochrony klimatu. Tradycyjne budownictwo jest źródłem istotnej części emisji CO2 – uwalnianie gazów cieplarnianych odbywa się podczas transportu materiałów budowlanych, samej budowy, a wreszcie: podczas użytkowania budynków, które ze względu na wcześniej podjęte decyzje wymagają większych nakładów energii.

Nowe technologie i rozwiązania pomagają ograniczyć ślad węglowy. Sprawiają, że nowoczesne budownictwo może powstawać i funkcjonować w zgodzie z naturą. Kierując się tymi przesłankami, Grupa Eiffage już w 2007 r. przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju miast, i konsekwentne angażuje się w liczne projekty, których celem jest stałe poprawianie relacji pomiędzy tworzoną infrastrukturą, zastanym krajobrazem i potrzebą ochrony bioróżnorodności. Jest m.in. aktywnym uczestnikiem programu Ittecop – pierwszej we Francji narodowej strategii na rzecz różnorodności biologicznej; inicjatywy, która skupia prywatne i publiczne podmioty wokół zagadnień naturalnego dziedzictwa i ekologii.

Ważnym wydarzeniem promującym w Polsce proekologiczne podejście do budownictwa jest Gala Green Solutions Awards 2018 – impreza odbywająca się w ramach COP24 – międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Stanowi ona zwieńczenie 2018 GlobalABC Buildings Action Symposium, którego partnerem jest grupa Eiffage.

Podczas Gali, nagrodzeni zostaną laureaci najbardziej inspirujących budynków, dzielnic i infrastruktury, przyczyniających się do walki ze zmianami klimatu. W tegorocznej edycji przewidziano 7 kategorii: Energia i umiarkowany klimat, Energia i gorący klimat, Niski poziom emisji dwutlenku węgla, Zdrowie i komfort oraz inteligentny budynek, Nagroda Główna w dziedzinie zrównoważonego budownictwa oraz Nagroda Główna w dziedzinie zrównoważonych renowacji.

Green Solutions Awards międzynarodowy konkurs wspierany przez GABC (Global Alliance for Building and Construction). Inicjatywa ta skupia uwagę profesjonalistów z branży zrównoważonego budownictwa z całego świata. Organizatorem konkursu jest organizacja Construction21. Nagrody w tegorocznej edycji wręczone zostaną 6 grudnia 2018 o godz. 17.30 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Construction21 – organizacja skupiająca media społecznościowe dedykowane profesjonalistom działającym w sektorze zrównoważonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju miast. Celem, jaki sobie stawia jest przyspieszenie procesu przechodzenia na ekologiczne rozwiązania dzięki wdrażaniu innowacji i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk, stymulujących konstruktywną współpracę pomiędzy profesjonalistami, rządami i urzędami, naukowcami oraz pracownikami naukowymi. Dodatkowe informacje: www.construction21.org

Eiffage Polska Budownictwo zdobywa pierwsze miejsce za Hanza Tower w konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie”

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wyróżniła spółkę z Grupy Eiffage „za realizację budowy budynku wielofunkcyjnego Hanza Tower wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.”

Wysokościowiec Hanza Tower powstaje w Szczecinie. Jego budowę rozpoczęto we wrześniu 2011; zakończenie prac planowane jest na  2020 r. Od marca 2017 r. do listopada 2018 r. wykonawcą odpowiedzialnym za prace konstrukcyjne była firma Eiffage Polska Budownictwo S.A., która działała w konsorcjum z firmą Eiffage Polska Serwis S.A.

Do tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie” wytypowane zostały inwestycje z województwa zachodniopomorskiego wyróżniające się pod względem bezpieczeństwa pracy. Zadaniem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie było wszechstronne sprawdzenie ich bezpieczeństwa – w konkursie mogą wziąć udział jedynie inwestycje, na których nie ujawniono żadnych uchybień, gdzie bezwzględnie przestrzegane są przepisy higieny pracy, a dodatkowo stosowane są nowoczesne typy rozwiązań BHP oraz ponadprzeciętne standardy bezpieczeństwa.

– W naszym dorocznym konkursie najwyższe noty otrzymała budowa „Hanza Tower”. Doceniliśmy sposób opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jakość oceny ryzyka, skalę oraz złożoność prac budowlanych prowadzonych przez Eiffage Polska Budownictwo, a wreszcie: jakość i skuteczność nadzoru nad firmami prowadzącymi prace na rzecz tej firmy na budowie.”  – powiedział Jacek Krzywonos, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

„Największym wyzwaniem w przypadku inwestycji realizowanych w centrach miast, przy głównych arteriach komunikacyjnych, jest logistyka. Wynika to zazwyczaj z niewielkiego zaplecza budowy, a także z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się zarówno na, jak i w pobliżu budowy. Budowanie w bezpieczny sposób to nie tylko „kilometry” balustrad, zadaszeń czy standardy obowiązujące w Eiffage. Najważniejszym elementem składającym się na sukces jest kadra nadzorująca prace, jej świadomość o istniejących zagrożeniach i zaangażowanie, by swoją wiedzę w dziedzinie BHP wdrażać na każdym etapie realizacji prac. Dopiero połączenie tych składowych daje efekt synergii w postaci bezwypadkowości na budowie.” – powiedział Piotr Karolczak, kierownik projektu Eiffage Polska Budownictwo.

W poprzednich edycjach konkursu „Buduj Bezpiecznie”, firma Eiffage Polska Budownictwo była wyróżniona tytułem laureata już sześciokrotnie. Nagrody Okręgowych Inspektoratów Pracy otrzymały następujące realizacje:

 • apartamentowiec Angel Wawel w Krakowie (pierwsze miejsce),
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Internetu Optycznego w Poznaniu (drugie miejsce),
 • Centrum POSNANIA – największy obiekt handlowy w zachodniej Polsce (drugie miejsce),
 • OVO we Wrocławiu – wielofunkcyjny, futurystyczny kompleks apartamentów, biur i pięciogwiazdkowego hotelu Hilton (drugie miejsce),
 • Sala Widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie przy ul. Głębockiej (trzecie miejsce).
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli (trzecie miejsce)

Organizatorem konkursu „Buduj Bezpiecznie”  jest Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy. Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Eiffage Polska Budownictwo uczestniczy również w innych inicjatywach podnoszących bezpieczeństwo pracy. Przykładem tego jest wyróżnienie warszawskiej realizacji,  osiedla „Przy Bażantarni” – za zaangażowanie w program prewencyjny PIP „Budowa. STOP wypadkom!”.

Oświadczenie konsorcjum spółek Eiffage w sprawie realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie

Oświadczenie

 

W związku z publicznie dostępnym listem adresowanym do nabywców lokali w budynku Hanza Tower w Szczecinie, datowanym na 22 października br., podpisanym przez Małgorzatę Ostrowską, członka zarządu Hanza Invest S.A. – inwestora inwestycji Hanza Tower, konsorcjum spółek Eiffage Polska Serwis sp. z o.o. oraz Eiffage Polska Budownictwo S.A. – jako wykonawca odpowiedzialny za prace konstrukcyjne, informuje, iż utrudnienia związane z terminową realizacją inwestycji Hanza Tower w zakresie prac nam zleconych wynikają z przyczyn leżących po stronie J.W. Construction sp. z o.o., będącej generalnym wykonawcą inwestycji.

Do powstałych opóźnień przyczyniły się w szczególności:

–        czteromiesięczne opóźnienie w przekazaniu konsorcjum Eiffage do dyspozycji jednego z 3 żurawi wieżowych, o kluczowym znaczeniu dla wykonywanych przez nas prac;

–        opóźnienia w przekazywaniu konsorcjum Eiffage dokumentacji projektowej;

–        zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej przez J.W. Construction sp. z o.o. oraz zlecane konsorcjum Eiffage przez J.W. Construction sp. z o.o. wstrzymania robót, z uwagi na zmiany wprowadzane do dokumentacji.

Kierując się opinią techniczną zespołu ekspertów, przedłożoną J.W. Construction sp. z o.o. w sierpniu br., konsorcjum Eiffage wystąpiło o ustalenie nowego terminu zakończenia robót, uwzględniającego powstałe opóźnienie oraz pokrycie kosztów związanych z tym opóźnieniem.

Nasze starania o podjęcie przez J.W. Construction sp. z o.o. działań pozwalających na uporządkowanie tej sytuacji nie przyniosły efektu, dlatego konsorcjum Eiffage zmuszone było przerwać aktywność na inwestycji do czasu usunięcia zaistniałych przeszkód, kontynuując – do ich zakończenia – jedynie prace, które (jak np. betonowanie) nie mogły zostać przerwane, zgodnie z regułami sztuki budowlanej.

Równocześnie podkreślamy, iż konsorcjum Eiffage deklarowało i stale deklaruje wolę kontynuowania zleconych mu robót, po usunięciu przeszkód w ich wykonywaniu leżących po stronie J.W. Construction sp. z o.o.

W świetle powyższych faktów, obecne działania Hanza Invest S.A. oraz J.W. Construction sp. z o.o. uważamy za próbę przerzucenia na konsorcjum Eiffage odpowiedzialności za uchybienia J.W. Construction sp. z o.o. w realizacji inwestycji.

 

Konsorcjum spółek Eiffage Polska Serwis sp. z o.o.

    oraz Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Eiffage Immobilier Polska: finał pierwszej inwestycji

Firma Eiffage Immobilier Polska zakończyła sprzedaż mieszkań w kameralnym apartamentowcu Villa Sadyba na warszawskiej Sadybie. Był to pierwszy projekt deweloperski zrealizowany wspólnie przez polskie spółki z Grupy Eiffage:   Eiffage Immobilier Polska (EIP) – inwestora oraz Eiffage Polska Budownictwo (EPB) – generalnego wykonawcę.

Villa Sadyba zlokalizowana jest w zacisznej, willowej części Warszawy – na Starej Sadybie, przy ul. Żegiestowskiej. W stylowym budynku o klasycznej bryle mieści się 6 apartamentów o powierzchni od 77 do 176 m2 na 3 naziemnych kondygnacjach z wejściami ze wspólnej, przestronnej klatki schodowej.  W parkingu podziemnym powstało 12 miejsc postojowych. Do wykończenia mieszkań i pomieszczeń wspólnych wykorzystano najwyższej jakości materiały, a cały budynek wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia pozwalające na oszczędność energii i zapewniające bezpieczeństwo.

Villa Sadyba to pierwszy projekt od początku do końca zrealizowany przez spółkę Eiffage Immobilier Polska. Udało się nam zgodnie z planem wykonać wszystkie projektowe  zamierzenia. Jestem bardzo zadowolony z uzyskanego efektu, a także z przebiegu współpracy z naszą siostrzaną spółką, Eiffage Polska Budownictwo.” – powiedział Tymon Nowosielski, prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska. „Naszym celem jest realizacja projektów niebanalnych, w oparciu o najwyższej jakości materiały i wykorzystujących inteligentne rozwiązania techniczne. Chcemy zapewnić naszym klientom najwyższy komfort oraz spokój i bezpieczeństwo, dlatego stawiamy na nieszablonowe projekty w ciekawych lokalizacjach.”

Od momentu ogłoszenia realizacji projektu Villa Sadyba cieszyła się dużą popularnością. Nabywców znalazły wszystkie oferowane mieszkania i tym samym inwestycja została zamknięta. EPB odpowiedzialne było za kompleksową realizację inwestycji, od robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i sanitarnych aż po wykończeniowe. Spółka wykonała też całą infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowała zieleń otaczającą willę.

Eiffage Immobilier Polska bazuje na doświadczeniach zdobytych przez spółki z Grupy Eiffage we Francji i w innych krajach przy realizacji najbardziej wyrafinowanych i luksusowych projektów. W zeszłym roku spółki z Grupy Eiffage zrealizowały m.in. renowację nowego flagowego salonu-domu towarowego marki Louis Vuitton przy Place Vendôme w Paryżu, a także wykończenie kameralnego hotelu Hoxton w Paryżu, Grand Hôtel-Dieu w Lyonie oraz luksusowego 5-gwiazdkowego hotelu Les Airelles w alpejskim kurorcie Courchevel.

Obecnie EIP realizuje swoją drugą inwestycję: „Dom przy Źródle” w krakowskiej dzielnicy Stare Podgórze. Generalnym wykonawcą jest również Eiffage Polska Budownictwo.

Realizacja w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Żegiestowska, Warszawa
 • Ilość nadziemnych kondygnacji: 3
 • Ilość apartamentów: 6
 • Ilość miejsc parkingowych: 12
 • Powierzchnie mieszkań: 77 do 176 m2
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: Eiffage Immobilier Polska

Zakończenie realizacji pierwszego etapu Mennica Residence

Spółka Eiffage Polska Budownictwo (EPB) zakończyła realizację apartamentowca Mennica Residence w obrębie prestiżowej warszawskiej inwestycji Mennicy Polskiej S.A.

Mennica Residence to zespół  nowoczesnych budynków mieszkalnych, które wraz z kompleksem biurowo-usługowym Mennica Legacy Tower zmieniają charakter dwóch stołecznych kwartałów ulic na warszawskim Mirowie: Grzybowska-Żelazna-Pereca-Waliców i Prosta-Żelazna-Pereca. Stworzona została tu spójna przestrzeń miejska,  przyjazna dla mieszkańców i przechodniów. Wewnętrzną oś komunikacji stanowi deptak – alejka spacerowa, otoczona lokalami usługowymi, m.in.  restauracjami.

Budynek zrealizowany przez Eiffage Polska Budownictwo w ramach pierwszego etapu tej inwestycji ma po bokach charakterystyczne, dwie narożne wieże. Jego elewacja jest prosta, geometryczna; zaprojektowana z wysokiej jakości, odpornych materiałów. Dla wygody mieszkańców, wydzielony tu został wewnętrzny dziedziniec, a całą realizację ożywia zieleń, zaaranżowana na różnych poziomach.

W budynku zaplanowano 189 lokali mieszkalnych, w tym 7 typu penthouse. Mieszkania mają bardzo różne powierzchnie: od  26 do 300 m2. Wiele z nich posiada przestrzenie dodatkowe, takie jak taras, loggia, balkon lub ogródek. Pomieszczenia mieszkalne są wysokie – w zależności od kondygnacji,  mierzą od 270 do 300 cm wysokości. Przewidziano również podziemne miejsca postojowe, komórki lokatorskie oraz schowki do miejsc parkingowych.

Mennica Residence oferuje nie tylko przestrzeń mieszkalną. Główne wejście kieruje do reprezentacyjnego, wysokiego na 7 metrów recepcyjnego hallu. Można z niego przejść do części wspólnej, gdzie zaplanowane i urządzone zostały pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe; m.in.: kort do squasha, siłownia, sala gimnastyczna, szatnie, a także sauna mokra i sucha, sala jacuzzi z wyjściem na taras, sala do masażu oraz sala do zabiegów kosmetycznych.

Stworzona została także przestrzeń integracyjna, a w niej sala spotkań dla mieszkańców (Sala Klubowa), gdzie można organizować imprezy okolicznościowe oraz strefa malucha –  przeznaczona do spędzania wolnych chwil z najmłodszymi.

–  „Mennica Residence to  według szacunków REAS najlepiej sprzedający się stołeczny projekt w segmencie upper middle, Inwestycja powstaje w prestiżowej lokalizacji. Współtworzy osobną, spójną przestrzeń miejską, celowo otwartą na swoje otoczenie. Na jakość naszej inwestycji składa się wyjątkowy projekt i doskonała realizacja powiedział Artur Karczykowski, Dyrektor Marketingu Deweloperskiego, Mennica Polska S.A.

Realizacja w liczbach:

 • Adres inwestycji: Mirów (bliska Wola), ul. Grzybowska 43a, Warszawa
 • Liczba kondygnacji: od 8 do 15 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 3 kondygnacje podziemne
 • Powierzchnia całkowita: 29 668 m2
 • Kubatura: 109 159 m3
 • Liczba mieszkań: 189  (w tym 7 lokali typu penthouse)
 • Metraż mieszkań: od 26 do 300 m2
 • Projekt architektoniczny: pracownia Brzozowski/Grabowiecki Architekci Sp. z o.o.
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: Mennica Polska S.A.

Grupa Eiffage: elektrownia fotowoltaiczna na Jamajce

Eiffage Energía – spółka z Grupy Eiffage – wraz z międzynarodowym francuskim koncernem z branży energetycznej Schneider Electric zbudują na Jamajce elektrownię fotowoltaiczną o szczytowej mocy 51,5 MWP. Wartość podpisanego kontraktu wynosi niemal 55 milionów euro.

Elektrownia o nazwie „Paradise Park” powstanie w regionie Westmoreland, położonym na południowo-zachodnim krańcu wyspy, ponad 150 kilometrów na zachód od Kingston – stolicy Jamajki. Głównym udziałowcem elektrowni jest francuski producent „zielonej” energii NEOEN, a finansowanie projektu w wysokości 64 milionów dolarów zapewni m.in. francuski fundusz inwestycji rozwojowych PROPARCO.

Generalnym wykonawcą „Paradise Park” jest konsorcjum, w którego skład wchodzi Eiffage Energía, hiszpańska spółka zależna z Grupy Eiffage. Gotowa elektrownia zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie 2019 roku. Poza budową, w ciągu najbliższych 20 lat Eiffage Energía będzie odpowiadała także za konserwację i serwis techniczny elektrowni.

Elektrownia fotowoltaiczna „Paradise Park” jest budowana w ramach realizacji Narodowej Polityki Energetycznej Jamajki na lata 2009-2030. Zgodnie z jej założeniami, udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii elektrycznej na Jamajce ma wzrosnąć z 5% w 2008 roku do 20% w 2030 roku. W 2008 roku energia ze źródeł odnawialnych pochodziła z elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Od 2008 roku na Jamajce powstał szereg mniejszych instalacji z panelami słonecznymi i jedna większa elektrownia o mocy 28 MWP, ale w chwili ukończenia „Paradise Park” będzie największą elektrownią fotowoltaiczną na wyspie.

W tym samym okresie udział energii generowanej z ropy naftowej ma zmniejszyć się z 95% w 2008 roku do 30% w 2030. Docelowo w 2030 roku tzw. miks energetyczny Jamajki zostanie mocno zdywersyfikowany i pojawi się w nim także energia wytwarzana z gazu ziemnego (42%) i pozostałych źródeł (8%).

Jest to już kolejny duży kontrakt Eiffage w segmencie energii odnawialnej. Dotychczas spółki z Grupy Eiffage wybudowały na całym świecie elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 1,5 GW. Wśród nich są m.in.:

 • największa fotowoltaiczna elektrownia w Europie „Constantin” o mocy 300 MWP w Cestas k/ Bordeaux w południowo-zachodniej Francji, oddana do użytku w 2015 roku;
 • elektrownia „Quilapilún” o mocy 110 MWP w Chile, w pobliżu stolicy kraju – Santiago, jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych w Ameryce Łacińskiej, oddana do użytku w 2017 roku;
 • elektrownia „Ten Merina” o mocy 30 MWP w Senegalu, 120 km na północny wschód od stolicy kraju – Dakaru, oddana do użytku na początku 2018 roku;
 • elektrownia o mocy 50 MWP w Toujounine, na przedmieściach stolicy Mauretanii – Nawakszut, oddana do użytku w 2018 roku.

W 2018 roku Eiffage ukończy również elektrownię „Huatacondo” o mocy 98 MWP budowaną obecnie na pustyni Atakama w Chile.

Elektrownia fotowoltaiczna na Jamajce w skrócie:

 • Nazwa elektrowni: „Paradise Park”
 • Lokalizacja: region Westmoreland, Jamajka
 • Moc szczytowa: 51,5 MWP
 • Wartość kontraktu: 55 mln euro
 • Główny udziałowiec: NEOEN
 • Główny wykonawca: konsorcjum Eiffage Energía i Schneider Electric
 • Serwis techniczny i konserwacja (20 lat): Eiffage Energía
 • Planowany termin oddania do użytku: pierwsza połowa 2019 roku

 

Eiffage Energía, spółka zależna Eiffage Énergie Systèmes, jest jedną z wiodących firm budujących infrastrukturę produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Spółka zrealizowała pod własną marką wiele kontraktów na całym świecie, m.in. pomogła zbudować prawie jedną trzecią instalacji fotowoltaicznych w Chile. Eiffage Energía współpracuje z największymi światowymi firmami energetycznymi; w ramach tej współpracy wybudowała już ponad 50 elektrowni słonecznych i 85 farm wiatrowych na całym świecie. Oprócz działalności związanej z wytwarzaniem energii, Eiffage Energía jest bardzo aktywna w sektorze przesyłu i dystrybucji energii a także oferuje usługi przy konserwacji i serwisie instalacji solarnych i wiatrowych. Więcej o Eiffage Energia – http://www.energia.eiffage.es/en/

Eiffage Energía należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia ponad 65 tysięcy pracowników i osiąga roczne obroty na poziomie 15 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagających realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce jest Eiffage Polska Budownictwo.

Biurowiec MIG w Krakowie – zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych przed terminem

Spółka Eiffage Polska Budownictwo (EPB) zakończyła prace przy budowie i wykończeniu nowego biurowca dla Marketing Investment Group S.A. Pierwotna umowa obejmowała tylko generalne wykonawstwo. W kwietniu br. zakres prac został rozszerzony o wykończenie powierzchni biurowych i aranżację wnętrz (realizację usługi ‘fit-out’).

EPB uzyskała przed wymaganym terminem ostateczne i prawomocne pozwolenie na użytkowanie i przekazała inwestorowi – spółce MIG Real Estate Sp. z o.o. – budynek biurowo-usługowy przy ul. Życzkowskiego w Krakowie, którego głównym użytkownikiem będzie MIG S.A.

–  „Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania i tempa prowadzonych prac. Rozwiązania techniczne zaproponowane przez Eiffage Polska Budownictwo pomogą wydłużyć czas eksploatacji naszego biurowca, a inwestycja w energooszczędne technologie zwróci się z nawiązką w ciągu zaledwie kilku lat powiedział Zbigniew Grząka, Wiceprezes MIG Real Estate Sp. z o.o.

W budynku zastosowano inteligentne rozwiązania techniczne, które pozwolą zredukować zużycie energii i wody, a tym samym znacznie obniżyć koszty eksploatacji. Dzięki temu udało się znacząco zredukować negatywne oddziaływanie budynku na środowisko, tzw. ślad węglowy.

„Inteligentne, proekologiczne rozwiązania i sprawna realizacja projektów są od dawna znakiem firmowym Eiffage” – powiedział Marek Kowalik, Dyrektor Regionu Południowego, Członek Zarządu Eiffage Polska Budownictwo.

Nowy biurowiec MIG o kubaturze prawie 28 000 m3 ma łącznie 6 kondygnacji (w tym jedną podziemną). W ramach prac budowlanych EPB wykonała m.in. wentylowaną elewację, która zapewnia doskonałą izolację cieplną i podwyższoną odporność na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych. W oknach wykorzystano hartowane szkło o podwyższonych parametrach redukcji hałasu, co zwiększa również izolację akustyczną.

W ramach realizacji usługi ‘fit-out’, EPB zaprojektowała i wykonała:

 • nowoczesne systemy oświetlenia reagujące na zmianę pogody i zachowania użytkowników, z możliwością monitorowania bieżącego zużycia energii elektrycznej;
 • mechaniczną wentylację z wykorzystaniem najwyższej klasy centrali wentylacyjnych z czujnikami jakości powietrza pod względem zawartości CO2;
 • trójrurowy system klimatyzacji z funkcją jednoczesnego grzania i chłodzenia z odzyskiem ciepła, przeznaczony dla obiektów biurowych;
 • inteligentną instalację wodno-kanalizacyjną pozwalającą na racjonalną konsumpcję wody, z zaworami odcinającymi dopływ w czasie nieobecności użytkowników.

Pierwotna umowa o generalne wykonawstwo została podpisana w maju 2017 roku i przewidywała ukończenie prac w ciągu 12 miesięcy. Cztery miesiące temu MIG zlecił EPB dodatkowo kompleksowe wykończenie powierzchni biurowych i części wspólnych oraz aranżację wnętrz.

Ukończenie budynku w wyjątkowo krótkim czasie było możliwe dzięki doświadczeniu ekip Eiffage i dobrej organizacji pracy. W zeszłym roku, EPB równie sprawnie zrealizowała także biurowiec BREMA w Katowicach.

Realizacja w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Życzkowskiego, Kraków
 • Liczba kondygnacji: 6 (5 nadziemnych, 1 podziemna)
 • Powierzchnia całkowita: 7 490,11 m2
 • Kubatura (m3): 27 993,32 m3
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: MIG Real Estate Sp. z o.o.
 • Czas realizacji (budowa, wykończenie, odbiory techniczne): poniżej 14 miesięcy (w tym budowa: 12 miesięcy)

„Dom przy Źródle” – nowa wspólna realizacja Eiffage Immobilier Polska i Eiffage Polska Budownictwo w Krakowie

W krakowskim Starym Podgórzu spółki z grupy Eiffage realizują nowy wspólny projekt w sektorze budownictwa mieszkaniowego. „Dom przy Źródle”, którego głównym wykonawcą jest konsorcjum Eiffage Polska Budownictwo i Eiffage Polska Serwis, a inwestorem Eiffage Immobilier Polska, powstaje u zbiegu ulic Podskale i Kalwaryjskiej, w pobliżu Ronda Matecznego.

Sprzedaż mieszkań w „Domu przy Źródle”, nowej inwestycji Eiffage Immobilier Polska w Krakowie, już się rozpoczęła.Łącznie powstanie tu 80 apartamentów – od 1- do 4-pokojowych, o powierzchni od 26 m2 do 85 m2, z jasną oddzielną kuchnią bądź z funkcjonalnym aneksem kuchennym. Dominują 2- lub 3-pokojowe mieszkania o średnim metrażu, jednak na ostatnim piętrze będą zlokalizowane przestronne apartamenty z tarasami, z których roztaczać się będzie widok na Wzgórze Wawelskie i na panoramę miasta. Przestrzeń wspólną inwestycji wypełni patio z niewielkim terenem zielonym, znajdzie się tam też miejsce na stojaki na rowery i stację serwisową. Naturalna zieleń pokryje również dach całego budynku. W podziemiach inwestycji przewidziano 88 miejsc parkingowych.

Od strony ulicy Kalwaryjskiej zaprojektowano mieszkania dla osób młodych, którym nieobcy jest zgiełk miejskiego życia, a od strony ulicy Podskale (cichej, kameralnej uliczki oddającej klimat Starego Podgórza) i wewnętrznego patio znajdują się mieszkania dla tych, którzy cenią sobie zarówno spokój, jak i możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta. Lokale od strony ulicy będą wyposażone w okna o podwyższonym współczynniku izolacji akustycznej.

„Dom przy Źródle” położony jest w jednej z obecnie najbardziej popularnych dzielnic Krakowa – w Starym Podgórzu. Jest to dzielnica z aspiracjami do powtórzenia sukcesu Kazimierza lub choćby pobliskiego Zabłocia. Dzięki bogatej infrastrukturze gastronomicznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, stwarza idealne warunki dla osób ceniących aktywny wypoczynek i dostęp do atrakcji miasta. Podgórze oferuje liczne restauracje, kluby fitness, galerie handlowe z kinami, a Bulwary Wiślane i okoliczne parki zachęcają do spacerów. Doskonale czuć się tu mogą także rodziny z dziećmi, z uwagi na bliskość szkół i przedszkoli, ośrodków zdrowia i aptek.

Poza bliskością Ronda Matecznego, które jest jednym z głównych węzłów komunikacyjnych dzielnicy, okolica kryje w sobie inne ciekawe walory lokalizacyjne. W nie więcej niż 12 minut spacerem można dostać się do Parku Bednarskiego, na Planty im. Floriana Nowackiego lub nad Wisłę. Nazwa inwestycji odwołuje się do historii Podgórza. „Dom przy Źródle” przypomina o pobliskim uzdrowisku „Mateczny Zdrój”, w którym znajduje się źródło wód mineralnych odkryte przez Antoniego Matecznego, patrona pobliskiego ronda. Uzdrowisko – otoczone pięknym starym parkiem – pozostaje wciąż nieodkrytą perłą Podgórza.

Po kameralnej inwestycji na warszawskiej Sadybie podjęliśmy wyzwanie zrealizowania kolejnego nieszablonowego projektu w bardzo ciekawej lokalizacji, jaką jest krakowskie Stare Podgórze” – powiedział Tymon Nowosielski, prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska. „Chcemy nawiązać do historii tego miejsca, a jednocześnie stworzyć nowoczesny budynek, odpowiadający oczekiwaniom wymagających klientów. Jestem przekonany, że połączenie 30-letniego doświadczenia Eiffage Polska Budownictwo z dynamiką Eiffage Immobilier Polska ponownie przełoży się na sprawność realizacji.”

„Dom przy Źródle” jest drugą inwestycją realizowaną przez Eiffage Immobilier Polska. Pierwszą realizacją spółki jest kameralny apartamentowiec „Villa Sadyba” na warszawskiej Sadybie. W obu przypadkach generalnym wykonawcą jest konsorcjum Eiffage Polska Budownictwo i Eiffage Polska Serwis, spółki z grupy Eiffage w Polsce.

Dom przy Źródle w skrócie:

 • Adres inwestycji: ul. Kalwaryjska 81/83 róg ul. Podskale, Kraków-Podgórze
 • Liczba nadziemnych kondygnacji: 6
 • Łączna liczba mieszkań: 80
 • Liczba miejsc parkingowych w podziemnym parkingu: 88
 • Powierzchnie mieszkań: 26 m2 do 85 m2
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo & Eiffage Polska Serwis
 • Inwestor: Eiffage Immobilier Polska
 • Autor projektu architektonicznego: Wojciech Ciechan (B2 Studio)
 • Planowana data oddania w standardzie deweloperskim: koniec 2019 r.
 • Prezentacja realizacji: Dom przy Źródle – domprzyzrodle.pl

Eiffage Polska Budownictwo z kontraktem na budowę kolejnych dwóch etapów Browarów Warszawskich

Firma Eiffage Polska Budownictwo (EPB) podpisała umowę na generalne wykonanie zespołu 5 połączonych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową. Stanowią one etap D i F sztandarowej inwestycji spółki Echo Investment na warszawskiej Woli – Browarów Warszawskich.

W ramach obecnej umowy, EPB wybuduje łącznie 451 mieszkań wraz z lokalami usługowymi w części parterowej, w budynkach o zróżnicowanej wysokości od 6 do 18 kondygnacji nadziemnych. Najwyższy budynek – 18-piętrowy wysokościowiec – będzie miał ponad 62 metry wysokości. Wszystkie budynki połączone są jednym wspólnym dwupoziomowym garażem, znajdującym się w podziemiu (częściowo pod dziedzińcem), z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów. Miejsca postojowe dla rowerów przewidziane są także w zadaszonych przejściach bramnych, pod czterema łącznikami. Całkowita powierzchnia budynków wzniesionych w tych dwóch etapach wyniesie ok. 30 000 m², a powierzchnia użytkowa mieszkań – 19 000 m2.

W nowych budynkach elementem przyciągającym wzrok będzie oryginalna elewacja, starannie wkomponowana w otoczenie. Tworzyć ją będzie połączenie ekranów z jasnoszarej murowanej cegły, mocowanych bezpośrednio do betonowego gzymsu. Od strony technicznej, jej wykonanie również będzie nietypowe – samo murowanie zajmie ponad rok, ponad dwa razy dłużej niż przy zastosowaniu najpopularniejszych obecnie technologii.

„Typowe wykończenie elewacji trwa o wiele krócej, bo w większości budynków najczęściej stosowane są mniej pracochłonne panele dekoracyjne, okładziny kamienne lub wybierany jest bezspoinowy system ociepleń.” – powiedział Paweł Paś, Kierownik Projektu w Eiffage Polska Budownictwo. „W tym przypadku istotna jest dbałość o jakość wykonania prac murowych przy tworzeniu elewacji, w szczególności przewiązań cegieł i ich połączeń (fug) oraz detali wykonania gzymsów betonowych, widocznych na elewacji budynku. Najbardziej pracochłonne będzie wykonanie elewacji budynku 18-piętrowego. W tym samym czasie wewnątrz pozostałych budynków będą już trwały prace wykończeniowe.”

Poza elewacją, w wysokim standardzie wykonana zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Okna zostaną wpasowane w gotową elewację a nie jak zazwyczaj osadzone bezpośrednio w murze. Podobnie będzie z drzwiami wewnętrznymi, które zostaną zwieńczone portalami. EPB wykona także hole wejściowe w każdym budynku z użyciem najwyższej jakości materiałów.

Browary Warszawskie to teren między ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną, który Echo Investment na nowo wkomponuje w tkankę miejską. Powstaje tu nowy, otwarty dla wszystkich miejski kwartał, tworzony przez budynki mieszkalne, biurowce oraz place publiczne, miejsca odpoczynku i rekreacji, kawiarnie, restauracje i sklepy. Zaletami tego miejsca jest położenie w pobliżu centrum Warszawy i dostępność rozwiniętej komunikacji miejskiej, w tym bliskość stacji metra.

Umowa na generalne wykonawstwo etapu D i F jest już drugą umową podpisaną przez Eiffage Polska Budownictwo przy okazji realizacji tej jednej z najciekawszych w Warszawie w ostatnich latach inwestycji deweloperskich. W październiku 2017 roku EPB rozpoczęła realizację etapu B i C kompleksu Browary Warszawskie, po przeciwnej stronie ulicy Krochmalnej. Zakończenie prac konstrukcyjnych związanych z tymi budynkami planowane jest na 2019 r., a zakończenie realizacji nastąpi w 2020 r.

Apartamenty przy Bramie (Browary Warszawskie, etap D i F) w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Wronia róg Krochmalnej, Warszawa
 • Kubatura brutto: 139 907 m3
 • Powierzchnia zabudowy: 3 052 m2
 • Powierzchnia całkowita budynków: 30 010 m²
 • Powierzchnia całkowita części podziemnej: 9 620 m²
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 19 000 m2
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 2
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 6, 7, 8, 9 i 18
 • Liczba mieszkań: 451
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: Echo Investment
 • Autor projektu architektonicznego: JEMS Architekci
 • Planowana data zakończenia: 2020 r.

Więcej informacji o Browarach Warszawskich: http://bw-echo.com.pl/

Innowacyjna metoda planowania ekologicznego „miasta przyszłości”

Eiffage Aménagement – spółka zależna Grupy Eiffage – opracowała edukacyjną grę PhosphoreCity®, która pozwala zrozumieć skomplikowany proces tworzenia projektów urbanistycznych w sposób łatwy i przyjemny dla użytkownika.

PhosphoreCity® to multimedialna gra komputerowa, dzięki której każdy może zrozumieć złożony proces budowania miasta przyjaznego zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Gra w opiera się na wieloletnim doświadczeniu Grupy, zdobytym podczas realizacji projektów rewitalizacji centrów miast, projektowania nowych budynków i całych dzielnic, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

PhosphoreCity® rozwija umiejętność planowania, stymuluje kreatywność i sprawia, że już na wczesnym etapie planowania urbanistycznego i architektonicznego możliwe staje się przewidywanie długofalowych efektów poszczególnych decyzji dotyczących kształtowania krajobrazu. Gra pomaga zaangażować wszystkie zainteresowane strony – od przedstawiciela lokalnych władz po mieszkańca, od urbanisty po architekta – w tworzenie wspólnego projektu, umożliwia swobodny dialog i zapewnia wsparcie w procesie wspólnego podejmowania decyzji.

Partnerem Eiffage w procesie tworzenia PhosphoreCity® była firma Enodo, znany francuski twórca gier komputerowych w technologii 3D.  Firma Enodo tworzyła interaktywne rozwiązania na zlecenie największych francuskich koncernów, m.in. LVMH – właściciela luksusowych marek jak Louis Vuitton, Givenchy, Dior i Sephora oraz potentata naftowego Total.

W PhosphoreCity® gracz buduje własną ekologiczną dzielnicę, w pełni dostosowaną do istniejącego ukształtowania terenu i lokalnego krajobrazu, wybierając spośród ponad stu trójwymiarowych elementów oraz całej gamy gotowych rozwiązań. Wszystko to odbywa się w atmosferze zabawy. Gracze na bieżąco informowani są – w postaci zdobywanych punktów – o korzyściach wynikających z podjętych decyzji dla środowiska, lokalnej społeczności i lokalnej gospodarki. 

Gra PhosphoreCity® po raz pierwszy została zaprezentowana na konferencji BIM World 2018 w Paryżu, a już wkrótce zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie Eiffage Aménagement. 

Dodatkowe informacje na temat firmy Enodo znajdują się pod adresem: www.enodo.fr

 

Eiffage Aménagement od 30 lat wspiera władze i społeczności lokalne w tworzeniu przyjaznych przestrzeni miejskich. Firma uważnie wsłuchuje się w potrzeby odbiorców, tworząc mobilne i przyjazne rozwiązania architektoniczne w przestrzeni publicznej, których celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców miast. We współpracy z Eiffage Immobilier, Eiffage Aménagement realizuje złożone projekty od rewitalizacji centrów miast po tworzenie nowych dzielnic, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Eiffage Aménagement należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia ponad 63 tysiące pracowników i osiąga roczne obroty na poziomie 15 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagających realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce są firmy Eiffage Polska Serwis, Eiffage Immobilier Polska oraz Eiffage Polska Budownictwo.