Centrum POSNANIA uzyskało certyfikat Breeam

27.11.2017

POSNANIA – otwarte przed rokiem w Poznaniu największe centrum handlowo-lifestylowe Wielkopolski – otrzymało certyfikat Breeam z wynikiem „excellent”. Generalnym wykonawcąPOSNANII była firma Eiffage, specjalizująca się w realizacji obiektów kubaturowych o wyjątkowych rozmiarach i technicznej złożoności.

Inwestorem i zarządcą POSNANII jest spółka Apsys Polska. Podczas budowy obiektu zastosowane zostały różnorodne technologie, w tym prefabrykowane żelbetowe płyty widowni w salach kinowych, filigranowe oraz monolityczne stropy i monolityczne ściany. Wykorzystano również materiały efektywne energetycznie. 

Eiffage zakończył roboty budowlanych zaledwie po 26 miesiącach od ich rozpoczęcia. Na budowie obowiązywał wysoki poziom bezpieczeństwa, głównie dzięki wdrożeniu programów prewencyjnych w zakresie BHP. Wykonanie konstrukcji obiektu pochłonęło ok 1 400 000 roboczogodzin i w tym okresie nie odnotowano żadnego wypadku klasyfikowanego jako ciężki.  

POSNANIA od początku była budowana przez Eiffage we współpracy z inwestorem, firmą Apsys Polska,  w taki sposób, by budynek spełnił wymagania Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Przygotowując się pod kryteria tego certyfikatu systemu oceny jakości i wpływu budynku na środowisko, projekt budowlany inwestycji na wszystkich etapach realizacji uwzględniał wpływ środowiskowy pod kątem emisji gazów, hałasu, gospodarki odpadami, kontroli ruchu drogowego, itp. Dodatkowo, całemu procesowi realizacji towarzyszyła segregacja odpadów budowlanych.