Uroczyste rozpoczęcie budowy HB1820 we Wrocławiu

Wczoraj odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję mieszkaniową HB1820 na Przedmieściu Oławskim. Realizuje ją deweloper z międzynarodowej grupy Eiffage, która mocno stawia na Wrocław.

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego to oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych. Przy ul. Haukego-Bosaka 18 i 20 wznoszony jest 7-piętrowy budynek mieszkalny z reprezentacyjnym lobby z recepcją oraz garażem. Deweloperem inwestycji HB1820 jest Eiffage Immobilier Polska (EIP), a jej wykonawcą Eiffage Polska Budownictwo (EPB). Grupa Eiffage jest we Wrocławiu dobrze znana, chociażby z wykonania kompleksu OVO i apartamentowca Thespian. Jako deweloper dopiero rozpoczyna działalność w mieście, z którym wiąże ambitne plany.

HB1820 to druga, po Atmo na Kępie Mieszczańskiej inwestycja realizowana przez EIP w stolicy Dolnego Śląska. – Wrocław to jeden z najważniejszych punktów naszej strategii rozwoju w Polsce – powiedział na uroczystości Tymon Nowosielski, prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska. – Będziemy tu realizować projekty wpisujące się w bieżące trendy oraz dostosowane do aktualnych potrzeb i preferencji osób potrzebujących mieszkań. Jednocześnie pod pewnymi względami będą one ponadczasowe. HB1820 to idealny przykład takiego projektu, z pogranicza aktualności i ponadczasowości. Łączy on w sobie najlepszą architekturę z nowoczesnym budownictwem i stylistyką – dodaje.

Obie firmy, Eiffage Immobilier Polska i Eiffage Polska Budownictwo, wchodzą w skład tej samej międzynarodowej grupy budowlanej – Eiffage. Jej model działania opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy deweloperem, a generalnym wykonawcą. – Od ponad 30 lat Eiffage Polska Budownictwo wspiera swoją wiedzą i kompetencjami wielu inwestorów. Na koncie mamy realizację ponad 700 obiektów, również we Wrocławiu. Wraz z rozwojem grupy Eiffage w Polsce, rozwijamy też kolejne, własne inwestycje pod marką Eiffage. Taka synergia branż przynosi ogromne korzyści, o czym już wkrótce przekonają się kolejni mieszkańcy, tym razem we wrocławskim HB1820 – powiedział Denis Mathern, prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo, który także wziął udział we wczorajszej uroczystości.

Ogródki, architektura, różnorodność

Projekt HB1820 to pod wieloma względami wyjątkowa inwestycja. Pierwszym atutem są prywatne ogródki. Już sama ich obecność jest czymś niezwykłym, biorąc pod uwagę fakt, że budynek wznoszony jest w centrum miasta, wśród ciasnej zabudowy. Dodatkowo zostały one zaprojektowane i rozmieszczone w nietypowy sposób – w układzie tarasowym na pierwszym piętrze. Dzięki umieszczeniu ich powyżej parteru będą cechowały się większą prywatnością. – Uznaliśmy, że ogródków nie może zabraknąć, ponieważ ostatnie miesiące mocno pokazały nam, jak ważny jest dostęp do własnego kawałka zieleni. Klienci chcą mieszkań z ogródkami, balkonami i tarasami, bez względu na lokalizację. Trzeba było tylko znaleźć sposób na włączenie ogródków do projektu realizowanego w środku miasta – wyjaśnia Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska.

Atut numer dwa to architektura. Elegancka bryła charakteryzuje się wyważoną i prostą formą, dzięki czemu budynek będzie pasował do historycznej zabudowy Przedmieścia Oławskiego. Elewacje w stonowanych kolorach, zostały ozdobione subtelnymi detalami. Elewacja frontowa będzie częściowo podświetlona i pokryta roślinnością, co równocześnie podnosi jej walory estetyczne oraz wprowadza aspekt ekologiczny. Projekt powstał w lokalnej pracowni Panda Studio.

Trzecim atutem jest zróżnicowana struktura i efektywne wykorzystanie powierzchni mieszkalnej.  W budynku zaprojektowano 96 mieszkań o układach od 1 do 4 pokoi i wielkości od 26 do 100 mkw. Będą one wyposażone w duże okna, które zapewnią optymalne oświetlenie wnętrz i komfortowe wyciszenie. Dużą zaletą będzie możliwość zamontowania klimatyzacji we wszystkich apartamentach. Do każdego przypisane jest co najmniej jedno miejsce parkingowe na dwupoziomowym parkingu.

Kompilacja wyjątkowych cech projektu, w połączeniu z jego położeniem i kameralnym charakterem sprawia, że mieszkania sprzedają się w szybkim tempie. Już ponad 30 proc. lokali  znalazło swoich właścicieli.

Budowa HB1820 na Przedmieściu Oławskim potrwa do końca 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe grupy Eiffage za rok 2020

Dynamika wzrostu trzech poprzednich lat została gwałtownie zahamowana przez pandemię Covid-19, która pojawiła się w Europie w połowie marca 2020 roku. Po szoku doznanym w pierwszym półroczu przez wszystkie sektory, w drugim półroczu działalność w sektorze Robót powróciła do poziomu zbliżonego do dynamiki z roku 2019, dzięki zastosowaniu sprawdzonych protokołów roboczych i pozyskaniu zamówień na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast branża Koncesji nadal odczuwała skutki ograniczeń w podróżowaniu. Sytuacja ta spowodowała nieunikniony spadek dochodów, głównie w pierwszym półroczu.

W tej sytuacji, dzięki dobremu zarządzaniu środkami pieniężnymi i kosztami działalności operacyjnej, Grupa zdołała wygenerować wolne przepływy pieniężne na poziomie zbliżonym do roku 2019. Kontynuując przy tym inwestycje wzrostowe, ponownie zmniejszyła swoje zadłużenie netto2.

 • Kryzys sanitarny głównym czynnikiem wpływającym na działalność i wyniki za ubiegły rok.
 • Silne odbicie w drugim półroczu, zwłaszcza w sektorze Robót (spadek działalności ograniczony do – 1,4 %; stabilna marża operacyjna).
 • Solidna sytuacja finansowa: dalszy spadek zadłużenia netto 2 i wzrost płynności.
 • Proponowana kwota dywidendy3 to 3 euro za akcję.
 • Perspektywy na rok 2021:
 • Spodziewany znaczny wzrost działalności w sektorze Robót dzięki dużemu portfelowi zamówień (+14 % na koniec 2020 r.). Sektor Koncesji nadal odczuwa skutki ograniczeń w podróżowaniu.
 • Spodziewany jest wzrost wyników Grupy, aczkolwiek na poziomie niższym niż w roku 2019.
 • Zobowiązanie do obniżania emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, w perspektywie utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C.

24 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów Eiffage w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020[1]. Sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione na najbliższym ogólnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Działalność

Przychody skonsolidowane za rok 2020 wyniosły ponad 16,3 miliardów euro, co oznacza spadek o 10,0 % w ujęciu struktury rzeczywistej i o 10,6 % przy niezmiennym obszarze działalności (pcc). W czwartym kwartale 2020 roku odnotowano niewielki spadek dynamiki działalności, o 1,9 %.

W sektorze Robót przychody z działalności wyniosły ponad 13,7 miliardów euro, co oznacza spadek o 9,5 % (i odpowiednio o – 9,7 % pcc) w skali roku. W drugim półroczu działalność w sektorze Robót osiągnęła ponownie poziom odnotowany w roku 2019 we Francji (+ 0,1 %), a w skali globalnej odnotowany został jedynie niewielki spadek o 1,4 %. Grupa stwierdza, że w drugim półroczu pandemia Covid-19 nie miała już znaczącego wpływu na przychody w sektorze Robót, zakłada więc, że za cały rok 2020 wpływ pandemii ograniczony będzie do spadków wykazanych już w pierwszym półroczu, tj. 1,4 miliarda euro.

W sektorze Budownictwa działalność spadła o 13,4 %, do poziomu 3,69 miliardów euro, przy czym spadek we Francji był zdecydowanie mniejszy (- 12,6 %) niż w Europie (- 16,1 %). W sektorze nieruchomości odnotowano 4 273 zamówienia na lokale mieszkalne, dla porównania w roku 2019 liczba ta wyniosła 5 095 (2 410 w zestawieniu z 2 561 w drugim półroczu).

W sektorze Infrastruktur przychody obniżyły się o 7,0 %, do poziomu 5,99 miliardów euro. We Francji skurczyły się one o 8,5 %, przy czym sektor drogowy odnotował spadek o -13,1 %, sektor Budownictwa Lądowego spadek o -6,8 %, a w sektorze Metalowym wystąpił wzrost o + 11,9 % (budowa farmy wiatrowej w Saint-Nazaire). Ponadto w całym tym sektorze mniejszy spadek odnotowano w skali międzynarodowej (-3,8 %).

W sektorze Energetyki systemowej działalność spadła o 9,5 %, do poziomu 4,05 miliardów euro, w tym -10,3 % we Francji i -7,7 % za granicą.

W obszarze Koncesji, odmiennie niż w sektorze Robót, w drugim półroczu 2020 roku ruch na autostradach i lotniskach nadal był bardzo niewielki z powodu przywrócenia ograniczeń w podróżowaniu zarówno we Francji, jak i w krajach sąsiednich. Stadion Stade Pierre Mauroy nadal pozostawał zamknięty dla publiczności z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń. Grupa stwierdza, że spadek natężenia ruchu drogowego i obniżenie się przychodów są w całości konsekwencją pandemii, która w roku 2020 spowodowała łączne spadki[2] w wysokości -620 milionów euro, w tym -190 milionów euro w drugim półroczu.

Tak więc przychody w sektorze Koncesji wyniosły blisko 2,6 miliarda euro, co oznacza spadek o 12,7 % (- 15,5 % pcc). Przychody z obsługi ruchu autostradowego spadły o 21,0 % w przypadku APRR, o 23,9 % w przypadku obsługi wiaduktu Millau, o 22,0 % na autostradzie A65 i o 67,3 % w przypadku obsługi lotnisk.

Wyniki

Wynik z działalności bieżącej Grupy wyniósł 1 263 miliony euro (spadek o 37,0 %).

Marża na działalności operacyjnej w sektorze Robót wyniosła 2,0 % (3,6 % w roku 2019), na jej spadek miały głównie wpływ bardzo rygorystyczne ograniczenia sanitarne wprowadzone we Francji w marcu 2020 roku. W drugim półroczu marża znacząco wzrosła do poziomu 5,4 %, tj. takiego samego jak w analogicznym okresie roku 2019. W związku z tym Grupa stwierdza, że ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią Covid-19 miały istotny wpływ tylko na działalność pierwszego półrocza, w którym wynik z działalności bieżącej wyniósł 265 milionów euro, zgodnie z danymi opublikowanymi w komunikacie za pierwsze półrocze 2020 r.

W Budownictwie, sektorze, w którym odnotowano największy spadek działalności w pierwszym półroczu, marża operacyjna spadła do poziomu 1,2 % (3,7 % w roku 2019).

W sektorze Infrastruktur, w roku 2020 marża obniżyła się z poziomu 2,9 % odnotowanego w roku 2019 do poziomu 1,5 %. Natomiast sektor Energetyki systemowej w ujęciu globalnym skuteczniej oparł się ograniczeniom, osiągając w roku 2020 marżę 3,7 % (4,6 % w roku 2019).

W sektorze Koncesji marża operacyjna spadła do 38,4 % (49,7 % w roku 2019), głównie z powodu zmniejszenia się natężenia ruchu na autostradach oraz, w mniejszym stopniu, z powodu ograniczeń w ruchu lotniczym. Spółka APRR zrealizowała solidną marżę Ebitda na poziomie 71,4 % (74,4 % w roku 2019). Według szacunków Grupy, z powodu pandemii wynik z działalności operacyjnej w sektorze Koncesji uległ uszczupleniu o 520 milionów euro w skali całego roku5, w tym o 170 milionów euro w drugim półroczu.

Pozostałe koszty i przychody z działalności operacyjnej obniżyły się od 17 milionów euro do 50 milionów euro (koszty netto). Przypomnijmy, że w pozycji tej ujęte są dwie istotne kwoty uwzględnione w pierwszym półroczu. Pierwszą z nich jest kwota 57 milionów euro z tytułu odpisu aktualizacyjnego stadionu Pierre Mauroy. Był to bezpośredni skutek pandemii Covid-19, działalność komercyjna stadionu jest nadal wstrzymana z powodu obowiązującego we Francji zakazu zgromadzeń. Z uwagi na to, że wciąż nie jest znana data zniesienia tych ograniczeń, trudno jest cokolwiek planować, w związku z czym Eiffage zmuszona była odpisać część komercyjną tego aktywu tak, by sprowadzić jego wartość końcową do wartości przepływów z tytułu czynszów należnych z umów partnerstwa publiczno-prawnego. Drugą kwotą, zaksięgowaną po stronie przychodów, jest kwota 61 milionów euro należna od firmy Atlas Arteria za wsparcie na etapie przekształcania zarządu spółki MAF2 przy jednoczesnym zwiększeniu o 2% udziału w kapitale spółek APRR i ADELAC.

Koszt zadłużenia finansowego netto w wysokości 253 milionów euro obniżył się o kwotę 12 milionów euro, pomimo kosztu instrumentów zwiększających płynność zastosowanych zapobiegawczo w momencie wystąpienia pandemii.

Podatek CIT wynosi 330 milionów euro (560 milionów euro w roku 2019).

Skonsolidowany wynik netto w części przypadającej Grupie wyniósł 375 milionów euro (725 milionów euro w roku 2019), z czego 383 miliony euro zostały wygenerowane w drugim półroczu (435 milionów euro w roku 2019). Wynik netto przypadający na jedną akcję wynosi 3,83 euro (7,48 euro w roku 2019).

Sytuacja finansowa

Wartość wolnych przepływów pieniężnych wyniosła 1,1 miliarda euro, czyli obniżyła się tylko nieznacznie (-167 milionów euro). Korzystnie wpłynęła na to dynamika zapotrzebowania na kapitał obrotowy, silnie wypracowująca środki w kwocie 321 milionów euro, dzięki niezłej sytuacji finansowej we wszystkich branżach sektora Robót. Po uwzględnieniu inwestycji na rozwój w sektorze Koncesji, wolne przepływy pieniężne wyniosły ostatecznie 646 milionów euro (537 milionów w roku 2019). Oprócz dużych inwestycji zrealizowanych w ramach kontraktów planowanych oraz planów inwestycji autostradowych spółek APRR i AREA, wartość etapu rozpoczęcia robót związanych z budową przyszłej autostrady A79 wyniosła blisko 150 milionów euro.

Należy przypomnieć, że na początku marca Eiffage nabyła 2 % udziałów w kapitale spółek APRR i ADELAC i że nie wypłaciła dywidendy w roku 2020. Ponadto w roku 2020 Eiffage podwyższyła o 1 % udział własny w swoim kapitale.

Zobowiązania finansowe netto – bez zobowiązania z tytułu IFRS 16, wartości godziwej zobowiązania wobec banku CNA i z tytułu swapów walutowych, wynosiły na 31 grudnia 2020 roku 9,9 miliardów euro, co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy obniżyły się o 330 milionów euro. Holding i branże sektora Robót uzyskały na koniec 2020 roku dodatni stan środków pieniężnych netto w wysokości 977 milionów euro, dla porównania na koniec roku 2019 środki te wyniosły 664 miliony euro.

Finansowanie

Grupa posiada solidną strukturę finansową, zarówno w przypadku spółki Eiffage S.A. (i jej spółek zależnych z sektora Robót), posiadającej ocenę F2 w zakresie regulowania zobowiązań w perspektywie krótkoterminowej, jak i w przypadku jednostek sektora Koncesji, na czele ze spółką APRR (rating A- stabilny).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka Eiffage S.A. i jej spółki zależne z sektora Robót dysponowały środkami płynnymi w kwocie 5,6 miliardów euro, w tym 3,6 miliardów euro w gotówce oraz 2 miliardy euro w ramach bankowej linii kredytowej udzielonej do roku 2025 z możliwością przedłużenia o jeden rok. Wartość środków płynnych wzrosła o 1 miliard euro w porównaniu z kwotą 4,6 miliardów euro na dzień 31 grudnia 2019 roku.

15 kwietnia 2020 roku Eiffage S.A. uruchomiła dodatkową linię kredytową w kwocie 600 milionów euro, w formie kredytu pomostowego z wykorzystaniem sekurytyzacji, a następnie anulowała ją w dniu 30 czerwca 2020 roku. 16 czerwca agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała spółce Eiffage S.A. ocenę kredytową krótkoterminową F2, a 26 czerwca Eiffage S.A. dokonała inauguracyjnej emisji obligacji na kwotę 500 milionów euro, z terminem wykupu w styczniu 2027 roku, oprocentowanych w wysokości 1,625 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka APRR posiadała środki płynne w kwocie 3,1 miliardów euro, w tym 1,1 miliardów euro w gotówce oraz niewykorzystaną bankową linię kredytową. W lutym 2020 roku limit tej linii został podwyższony z 1,8 do 2 miliardów euro. Linia udzielona została do roku 2026 z możliwością jej przedłużenia o jeden rok. Środki płynne zmniejszyły się o 300 milionów euro w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który był wyjątkowo wysoki i wynosił 3,4 miliardów euro, w związku z przygotowaniami do transakcji refinansowania planowanych na luty 2020 roku.

W lutym 2020 roku spółki APRR i Eiffarie sfinalizowały refinansowanie swoich kredytów bankowych w kwocie 3,1 miliardów euro. Koszt tego finansowania zawiera część zmienną, która zależeć będzie od wyników uzyskanych przez Grupę w obszarach BHP i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Poprzez zastosowaniu tego innowacyjnego mechanizmu wpisującego się w zobowiązania podjęte przez Grupę w tych dwóch obszarach, Eiffage jako jedna z pierwszych grup kapitałowych ze swojego sektora wprowadziła te kryteria wynikowe na taką skalę do swojej dokumentacji finansowej.

Ponadto w październiku 2020 roku spółka APRR spłaciła niemal w całości swoje obligacje, których termin wykupu przypada na rok 2021, w kwocie 0,7 miliarda euro. W roku 2020 spółka APRR dokonała trzech emisji obligacji na kwotę 500 milionów euro każda: trzyletnich, siedmioletnich i dziewięcioletnich, oprocentowanych odpowiednio w wysokości 0 %, 1,25 % i 0,125 %. Dnia 17 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła ocenę kredytową spółki APRR A- z perspektywą stabilności; a 28 października 2020 roku ocenę tę potwierdziła również agencja ratingowa Fitch Ratings, podwyższając jednocześnie rating kredytowy krótkoterminowy z F2 na F1.

Transformacja ekologiczna

Informując opinię publiczną o przyjęciu swoich zobowiązań, w kwietniu 2020 roku Eiffage opublikowała plan działań w obszarze ochrony różnorodności biologicznej, wpisujący się w oficjalne ramy inicjatywy „Act4Nature – Firmy Zaangażowane na rzez Przyrody” francuskiego Ministerstwa Transformacji Ekologicznej i Solidarnej, a także swój pierwszy raport o klimacie zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Przypomnijmy, że Eiffage już od roku 2008 sporządza bilanse CO2 emitowanego przez swoje działalności i publikuje bilanse emisji gazów cieplarnianych (cele 1 i 2). Aby móc podążać kursem utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C przyjętego w ramach porozumienia paryskiego, Grupa zobowiązała się ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do roku 2030 w porównaniu z wielkością emisji z roku 2019.

Dla wszystkich branż Grupy opracowane zostały plany działań związane z komercjalizacją ofert niskoemisyjnych.

W grudniu 2020 roku Eiffage uzyskała ocenę A- (poprzednio B) w klasyfikacji Climate Change 2020 projektu CDP (Carbon Disclosure Project).

Skład Rady Dyrektorów

W dniu 9 grudnia 2020 roku Rada Dyrektorów postanowiła włączyć do swojego grona z dniem 1 stycznia 2021 roku Pana Philippe Vidala, powołując go na stanowisko członka Rady w miejsce wakatu po dymisji Pana Bruno Flichy w dniu 30 czerwca 2020 roku. Pan Philippe Vidal jest zastępcą dyrektora generalnego banku CIC, absolwentem École polytechnique i inżynierem z dyplomem ukończenia szkoły École des Ponts ParisTech.

Jeżeli najbliższe ogólne zgromadzenie akcjonariuszy ratyfikuje włączenie Pana Philippe Vidala do Rady Dyrektorów i zatwierdzi wniosek o odnowienie kadencji czterech członków Rady, wówczas w radzie zasiadać będzie 55%[3] członków niezależnych oraz 40%[4] kobiet.

Zgromadzenie ogólne – Dywidenda

Wynik netto Eiffage SA wynosi 631 milionów euro.

W dniu 21 kwietnia 2021 roku na zgromadzeniu ogólnym akcjonariuszy przedstawiony zostanie wniosek dotyczący wypłacenia dywidendy w kwocie 3 euro za akcję (1,5 euro za rok 2020 i 1,5 euro w związku z decyzją Rady Dyrektorów z 31 marca 2020 roku o niewypłaceniu dywidendy za rok 2019). Wypłata dywidendy nastąpi 19 maja 2021 roku (odcięcie kuponu 17 maja 2021 r.) i dotyczyć będzie 98 milionów akcji istniejących na dzień 24 lutego 2021 roku oraz akcji utworzonych w drodze podwyższenia kapitału, zastrzeżonych dla pracowników, na podstawie decyzji Rady Dyrektorów z 24 lutego 2021 roku.

Zgromadzenie ogólne akcjonariuszy odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00. W zależności od obowiązujących przepisów i od sytuacji sanitarnej, zgromadzenie może odbyć się przy drzwiach zamkniętych.

Wynagrodzenie kierownictwa

Zgodnie z zaleceniami Afep-Medef, informacje na temat wynagrodzenia prezesa dyrektora generalnego Eiffage (say on pay ex post i ex ante) opublikowano na stronie www.eiffage.com.

Perspektywy na rok 2021

Wartość portfela zamówień w sektorze Robót wzrosła w ciągu roku o 2 miliardy euro (+14 %), do poziomu 16 miliardów euro, i dotyczy wykonywania działalności przez okres ponad czternastu miesięcy. Wzrost ten wynika z przeniesienia działalności pierwszego półrocza (o wartości 1,3 miliarda euro), lecz również z uzyskania dużych kontraktów (na budowę infrastruktury transportowej i morskiej farmy wiatrowej). Obawy budzi natomiast zbyt mała wciąż ilość zleceń w sektorze handlowym, odczuwającym dotkliwe skutki obecnego kontekstu gospodarczego.

Dzięki dobrym perspektywom wynikającym z portfela zamówień oraz dzięki sprawnej organizacji pracy skutecznie stawiającej czoło ograniczeniom sanitarnym, Grupa spodziewa się uzyskać w roku 2021 znaczny wzrost przychodów w sektorze Robót, do poziomu zbliżonego z roku 2019.

Jeśli chodzi o sektor Koncesji, utrzymujące się ograniczenia w podróżowaniu wciąż negatywnie wpływają na ruch autostradowy i lotniczy, w związku z czym nie jest możliwe racjonalne oszacowanie dynamiki przychodów w tym obszarze.

Biorąc pod uwagę te okoliczności i zakładając, że nie nastąpi istotne pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej, Grupa prognozuje wzrost swoich wyników w roku 2021, choć obecnie jeszcze nie do poziomu z roku 2019.

Bardziej szczegółowa prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2020, w języku francuskim i angielskim, dostępna jest na stronie internetowej spółki (www.eiffage.com).

[1] Procedury audytu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeprowadzone. Raport z badania zostanie sporządzony po zakończeniu procedur wymaganych dla potrzeb złożenia uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego.
[2] Wpływ oszacowany w odniesieniu do pierwszych prognoz na rok 2020.
[3] Oprócz członka Rady reprezentującego pracowników i pracowników będących akcjonariuszami
[4] Oprócz członka Rady reprezentującego pracowników (przedstawiciel pracowników będących akcjonariuszami jest wliczony do parytetu do czasu wygaśnięcia jego kadencji w roku 2023).

Eiffage Polska Budownictwo rozpoczyna budowę biurowca Infinity we Wrocławiu

Rozpoczęła się realizacja ściany szczelinowej w ramach budowy biurowca Infinity we Wrocławiu. Nowoczesny projekt biurowy, powstający w ścisłym centrum Wrocławia przy placu Jana Pawła II (skrzyżowanie ulic Legnickiej i Nabycińskiej), zaoferuje łącznie niemal 22 tys. m kw. powierzchni najmu. Za realizację bieżącego etapu prac odpowiada firma Eiffage Polska Budownictwo S.A. Zakończenie inwestycji zaplanowano na I kw. 2023 r.

Dotychczas, w ramach projektu Infinity została wykonana przebudowa sieci kolidujących z budynkiem m.in. cieplnej, energetycznej, a także instalacji teletechnicznych. Prowadzone były także badania archeologiczne, realizowane przez zespół ekspertów, doskonale znających specyfikę i historię ścisłego centrum Wrocławia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż możemy podzielić się informacją o rozpoczęciu prac budowlanych w ramach Infinity. Mimo fali pandemii COVID-19, która znacznie wydłużyła procesy administracyjne oraz utrudniła negocjacje biznesowe, w ostatnim czasie odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie najmem powierzchni biurowej i w konsekwencji zdecydowaliśmy, że jest to właściwy moment na rozpoczęcie tego fantastycznego projektu. Faza przygotowań jest już za nami i z dużym entuzjazmem startujemy z pracami nad wykonaniem ściany szczelinowej. Według naszego harmonogramu, cały projekt będzie gotowy na przyjęcie najemców na początku 2023 r. – powiedział Roger Dunlop, CEO Avestus Real Estate.

Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie, szatnie oraz prysznice. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Infinity wyróżni doskonale wpisująca się w najnowsze trendy architektoniczne bryła, przypominająca znak nieskończoności, imponujące lobby, w którym znajdą się specjalnie zaaranżowane miejsce dla gości odwiedzających budynek oraz przestronny taras na dachu budynku. Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AHR Architects, a za komercjalizację odpowiedzialna jest firma doradcza JLL. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Infinity – informacje podstawowe:

 • Łączna powierzchnia najmu – 21 847 m kw. w standardzie klasy A
 • Liczba miejsc parkingowych – 311 w garażu podziemnym
 • Udogodnienia dla rowerzystów: 120 stojaków rowerowych – w zamkniętej strefie w podcieniu budynku; szatnie oraz prysznice dla rowerzystów – na poziomie -1
 • Lokalizacja – Wrocław, plac Jana Pawła II (Nabycińska / Legnicka / Sokolnicza) – adres administracyjny ul. Nabycińska 2
 • Pracownia architektoniczna: AHR Architects
 • Inwestor: Avestus Real Estate
 • Wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo / etap 1 – ściana szczelinowa
 • Agent ds. wynajmu: JLL
 • Zakończenie inwestycji: I kw. 2023 r.