Zmiana adresu krakowskiego biura Eiffage

Z początkiem czerwca 2020 roku regionalne biuro spółek z grupy Eiffage w Krakowie rozpocznie pracę pod nowym adresem. Zmiana adresu siedziby Regionu nie ma wpływu na zobowiązania spółki. Dotychczasowe numery telefonów i adresy e-mail pozostają niezmienne.


Dane teleadresowe od 1 czerwca 2020 r. :

Eiffage Polska Budownictwo SA

Eiffage Polska Serwis sp. o.o.

Eiffage Immobilier Polska sp. z o.o.

Biuro w Krakowie

ul. gen. B. Zielińskiego 24

30-320 Kraków

Tel. +48 12 416 13 16

e-mail: krakow@eiffage.com

 

Od 1 czerwca br. korespondencja biznesowa powinna być kierowana już na nowy adres.

Nowy zarząd spółek Eiffage w Polsce

Denis Mathern objął w marcu stanowisko Prezesa Zarządu Eiffage Polska Budownictwo S.A. Zastąpił w tej funkcji Davida Lebot, który został mianowany Dyrektorem Regionu Północno-Wschodniego Eiffage Construction we Francji. Wcześniej do EPB dołączyła Dorota Dorożyńska obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego w randze członka zarządu. Skład zarządu w czerwcu uzupełni także Aleksander Semczuk, który jako Dyrektor Regionu Północnego dołączył do EPB w maju br.

Niezmiennie w zarządzie spółki pozostaje Marek Kowalik, Dyrektor Regionu Południowego oraz Piotr Saulewicz, Wicedyrektor Regionu Północnego.

Przed grupą Eiffage, która wykorzystuje ponad 30-letnie doświadczenie w Polsce, kolejny etap rozwoju. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań związanych z pandemią stojących przed każdym przedsiębiorstwem, dlatego skupiamy się nad wzmacnianiem naszej aktywności w zakresie działalności deweloperskiej. Będziemy też starali się sukcesywnie podnosić konkurencyjność w działalności budowlanej.” – powiedział Denis Mathern, prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo.

Denisowi Mathern podlega również spółka Eiffage Polska Serwis, w której Dorota Dorożyńska objęła stanowisko wiceprezesa.

Denis Mathern oraz Dorota Dorożyńska znaleźli się także w składzie zarządu spółki Eiffage Immobilier Polska, na czele której stoi Tymon Nowosielski.

 

Więcej o zarządzie