Eiffage Polska Budownictwo S.A. dołącza do prestiżowego grona sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Eiffage Polska Budownictwo S.A. dołącza do prestiżowego grona sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Spółka, specjalizująca się w największych inwestycjach kubaturowych w kraju, od lat aktywnie działa na rzecz całkowitego wyeliminowania wypadków na wszystkich swoich budowach.

Bezpieczeństwo pracowników to jeden ze strategicznych filarów działalności Grupy Eiffage w Polsce i na świecie. Firma prowadzi szereg innowacyjnych projektów mających na celu edukację oraz zapewnienie skutecznej ochrony zespołom realizującym wszystkie inwestycje spółki. Chcąc rozwijać i wspierać ideę całkowitej eliminacji ryzyka wypadków, 28 listopada 2019 Eiffage dołącza do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

– To bardzo ważny dzień dla naszej Grupy w Polsce. Zapewnienie najlepszych standardów oraz stworzenie środowiska do pracy dla wszystkich naszych pracowników i podwykonawców zawsze było częścią naszego DNA – mówi David Lebot, Prezes Zarządu Eiffage Polska Budownictwo S.A. – Bycie członkiem Porozumienia wiele dla nas znaczy, jest to idealne miejsce do dzielenia się najlepszymi praktykami i podejściem do bezpieczeństwa wśród profesjonalnych partnerów. To także możliwość skorzystania z doświadczenia najlepszych firm budowlanych – dodaje.

Misja eliminacja

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa generalnych wykonawców, którzy aktywnie działają na rzecz ograniczenia ryzyka i liczby wypadków budowlanych. Firmy zrzeszone w porozumieniu propagują kulturę bezpieczeństwa i edukują pracowników uświadamiając im zagrożenia wynikające ze specyfiki ich pracy.

Cieszymy się, że kolejny lider polskiego budownictwa jakim jest Eiffage Polska Budownictwo S.A. przyłącza się do naszej inicjatywy. To, że nasze grono rośnie i od teraz będzie liczyć 13 sygnatariuszy i 3 członków zrzeszonych świadczy o tym, że to bardzo potrzebny kierunek zmian w polskim budownictwie. Tylko szeroka reprezentacja środowiska, z bezpośrednim zaangażowaniem prezesów zarządów spółek może aktywnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa – mówi Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Kluczowe znaczenie

Dołączenie do prestiżowej inicjatywy to naturalny krok wynikający z realizacji strategii Eiffage w Polsce. Spółka z powodzeniem realizuje szereg projektów i stosuje procedury zwiększające bezpieczeństwo na wszystkich swoich inwestycjach. Mowa m.in. o kwartalnych komisjach BHP, spotkaniach, przeglądach i raportowaniu BHP podczas realizacji poszczególnych etapów prac budowalnych, czy szczegółowych audytach BHP prowadzonych przez kadrę zarządzającą. Firma korzysta także z innowacyjnej aplikacji Final Safe na smartfony i tablety, która pozwala m.in. na sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur bezpieczeństwa oraz szybkie informowanie o nieprawidłowych lub ryzykownych sytuacjach na budowie.

Od 2017 roku prowadzimy także wewnętrzny konkurs dla pracowników „Bezpieczna budowa kwartału”. Co trzy miesiące nagradzamy wyróżniających się pracowników – mówi Adam Sękowski – Dyrektor ds. BHP w Eiffage Polska Budownictwo S.A. – Realizujemy też szeroką akcję „Bezpieczeństwo to nasza historia” we wszystkich oddziałach i biurach oraz biurach budowy firmy, a w samym 2019 roku zrealizowaliśmy dwie edycje cyklicznego Tygodnia Bezpieczeństwa, podczas którego aktywnie działaliśmy na rzecz edukacji wszystkich zatrudnionych – dodaje.

Eiffage jako spółka realizująca najbardziej zaawansowane inwestycje kubaturowe w Polsce, od lat wyznacza trendy dla całej branży, również te związane z ochroną pracowników. Przystąpienie firmy do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to kolejny etap aktywnej polityki firmy, dla której prowadzenie bezpiecznych budów to podstawa działalności w Polsce i na świecie.

Eiffage wśród zwycięzców CIJ AWARDS POLAND 2019

Podczas tegorocznej, 18. edycji Gali CIJ Awards Poland 2019 wybrano 30 najlepszych na rynku realizacji i inwestycji, a także firm i agencji działających w branży nieruchomości.  W kategorii Best Green Construction Company nagrodę uzyskała firma Eiffage Polska Budownictwo. W imieniu EPB nagrodę odebrał Tymon Nowosielski, prezes Eiffage Immobilier Polska.

Finałowa Gala 18. edycji CIJ Awards Poland odbyła się 6 listopada w Warszawie w hotelu Raffles Europejski. Podczas wydarzenia przyznano nagrody w sześciu głównych kategoriach:  Development, Teams & Leaders, Services, Transactions, Materials oraz Creative Spirit. W konkursie zgłoszono łącznie 123 nominacji w 29 podkategoriach.

Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni na podstawie dwuetapowego głosowania: pierwsze głosowanie odbyło się 29 września br. podczas spotkania kilkunastoosobowego jury składającego się z uznanych ekspertów z branży nieruchomości, inwestycyjnej, architektonicznej oraz budowlanej. Wśród nich znalazł się prezes Eiffage Immobilier Polska, Tymon Nowosielski. W drugim etapie odbyło się głosowanie online, w którym oddano 3660 głosów.

Podczas finałowej Gali CIJ Awards Poland 2019 najwięcej nagród otrzymały firmy Liebrecht & wooD Polska (za Centrum Praskie Koneser i Moxy Hotel) oraz White Star Real Estate (za Elektrownię Powiśle i zespół biurowy The Park Warsaw). Dwa wyróżnienia przyznano firmom: Panattoni Europe (za centrum magazynowe firmy Amazon w Gliwicach oraz Panattoni Gala & Party 2019), Aluprof (za system fasady elementowej MB-SE80), Torus (za kompleks biurowy Alchemia w Gdańsku i akcję nasadzania drzew na terenie Nadleśnictwa Lipusz) oraz APA Wojciechowski (nagroda dla najlepszego biura architektonicznego i lidera roku).

„Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu CIJ Awards Poland 2019. W tym roku w konkursie przyznaliśmy nagrody w dodatkowych nowych kategoriach tj. „Game Changer of the Year” czy „Best Upcoming Development”, tak aby w pełni odzwierciedlał on zmiany zachodzące na polskim rynku nieruchomości. Tegoroczni zwycięzcy reprezentują wyróżniające się inwestycje, projekty oraz firmy. Liczba i atrakcyjność zgłoszonych w konkursie projektów potwierdzają wysoki poziom i potencjał polskiego rynku nieruchomości” – mówi Robert Fletcher, organizator CIJ Awards w Polsce.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali jednocześnie nominację do nagrody Best of the Best CIJ HOF Awards. Finałowa gala, podczas której zostanie ogłoszony zwycięzca tej kategorii, odbędzie się w Pradze, 2 kwietnia 2020 r. W konkursie finałowym wezmą udział przedstawiciele najważniejszych firm z branży nieruchomości z 10 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.