Paryż tworzy największy w Europie zdalny system monitorowania zużycia energii

Eiffage Énergie – spółka zależna Grupy Eiffage – na zlecenie Rady Miasta Paryża buduje pierwszy w Europie cyfrowy system monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Realizując postanowienia Planu Działań na rzecz Ochrony Klimatu i Redukcji Zużycia Energii (Paris Climate & Energy Action Plan), miasto Paryż zobowiązało się zredukować do 2020 roku zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych w budynkach użyteczności publicznej o 30% w stosunku do roku 2004. W tym celu Rada Miasta powierzyła Eiffage Énergie Systèmes zadanie zbudowania systemu monitorowania zużycia energii. Prace nad systemem, prowadzone od 2016 roku, są już na bardzo zaawansowanym etapie. Zgodnie z planem, zajmą łącznie 4 lata i będą kosztowały 14,7 miliona euro. Inwestycja jest kosztowna, ale stosunkowo szybko ma przynieść miastu wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

W ramach kontraktu, Eiffage zmodernizował instalacje techniczne w kotłowniach i wdrożył system monitorowania zużycia energii we wszystkich budynkach należących do miasta. Do zbierania danych wykorzystywane są inteligentne czujniki. Zgromadzone dane są następnie przesyłane do centralnego systemu zarządzania, wykorzystując tzw. Internet Rzeczy (IoT, Internet of Things), a specjalnie stworzone oprogramowanie pozwala je na bieżąco przetwarzać i analizować. 

Wdrożone przez Eiffage rozwiązanie, pozwoli w przyszłości na systemowe zarządzanie energią we wszystkich budynkach należących do miasta za pomocą mobilnych aplikacji.

Miasto Paryż bardzo konsekwentnie wprowadza proekologiczne rozwiązania. Walczy (skutecznie!) o obniżenie poziomu smogu, m.in. poprzez stopniowo wprowadzane zakazy wjazdu starych, wysokoemisyjnych samochodów: do 2020 roku całkowicie zakazany ma być w Paryżu ruch pojazdów z silnikami diesla. Wspiera również działania służące zazielenianiu miasta. Jedną z nich jest „Cel: 100 hektarów” («Objectif 100 hectares») – przedsięwzięcie, którego celem jest doprowadzenie do tego, by do roku 2020 powstało w Paryżu 100 hektarów zielonych dachów, placów, tuneli, parkingów i porośniętych roślinnością ścian. W inicjatywę tę zaangażowała się inna spółka z Grupy Eiffage – Eiffage Construction. W ramach tego przedsięwzięcia w trybie konkursowym są wyłaniane, a następnie realizowane projekty, które wpisują się w formułę „Paryskich kultur ogrodowych” («Les Paris-culteurs»).

*** 

Eiffage Énergie zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i eksploatacją sieci i systemów energetycznych, grzewczych i teleinformatycznych z poszanowaniem ludzi i środowiska naturalnego. Oferuje innowacyjne rozwiązania dedykowane władzom lokalnym, sektorowi usług i przemysłowi we Francji i za granicą. Spółka zatrudnia blisko 25 000 pracowników; poza Francją jest obecna w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i w Ameryce Łacińskiej i stale rozszerza swoją działalność międzynarodową, zwłaszcza w Afryce.

 Eiffage Énergie należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia ponad 65 tysięcy pracowników i osiąga roczne obroty na poziomie 15 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagających realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce jest Eiffage Polska Budownictwo.

Eiffage przejmuje szwajcarską firmę budowlaną Priora AG

Grupa Eiffage, poprzez swoją spółkę zależną Eiffage Construction, przejęła Priora AG, firmę z niemieckojęzycznej części Szwajcarii.

Firma Priora AG została założona w 1992 r. Zatrudnia 650 pracowników, a jej roczny dochód wynosi 400 milionów franków szwajcarskich (około 340 milionów euro). Działalność Priora AG skupia się na sektorze budownictwa i nieruchomości:  rynku mieszkaniowym (60%), usługach na rzecz szkolnictwa wyższego (30%)  oraz rozwoju infrastruktury publicznej (10%). Priora AG świadczy również usługi w zakresie rozwoju nieruchomości na zlecenie ich właścicieli.

Zawarta transakcja wzmacnia pozycję Eiffage w Szwajcarii. Grupa Eiffage jest tam obecna od  2016 r., czyli przejęcia grupy  Yerly, specjalizującej się w inżynierii cieplnej.

Dodatkowe informacje na temat Priora AG: www.priora.ch

 

Grupa Eiffage: wyniki finansowe za 2017 rok

Grupa Eiffage w 2017 r. wypracowała zysk netto w wysokości 512 milionów euro. Wyraźnie, o prawie 7 procent – do 15 mld euro – wzrosły przychody Grupy (przychody z kontraktów: + 6,9%; z koncesji: + 7,2%). Znaczący wzrost zamówień we Francji (+ 5,0%) i jeszcze silniejszy wzrost poza Francją (+ 14,8%) sprawiają, że Grupa spodziewa się dalszej poprawy wyników. W związku z tym zaplanowano wypłatę dywidendy w wysokości do 2 euro na akcję w porównaniu do 1,50 euro na akcję rok wcześniej.

Zysk operacyjny Grupy Eiffage w 2017 r. wzrósł o ponad 8%, do 1,73 miliarda euro. Firma utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową i płynnościową. Stale rośnie portfel zamówień – zarówno na rodzimym, francuskim rynku jak i poza Francją –  co pozwala oczekiwań większych przychodów i zysków w 2018 roku.  Biorąc to pod uwagę, zarząd Grupy zdecydował, iż podczas WZA, które planowane jest na 25 kwietnia br., zaproponowana zostanie wypłata dywidendy w wysokości 2 euro na akcję. Znaczącymi udziałowcami są pracownicy Grupy Eiffage – obecnie są właścicielami 1/5 akcji Spółki.

Do najciekawszych realizacji Grupy Eiffage z 2017 r. należą:

 • linia dużych prędkości LGV Bretagne – Pays de la Loire, uruchomiona we Francji w czerwcu ub.r.
 • przebudowa i modernizacja Wielkiego Łuku (Grand Arc de la Fraternite) w paryskiej dzielnicy La Défense
 • pawilon nr 7 w paryskim centrum wystawienniczym Porte de Versailles
 • zajezdnia autobusowa i nowoczesne budynki mieszkalne w Paryżu, zaprojektowanych przez pracownię Jourdan-Corentin-Issoire
 • rewitalizacja luksusowego, 5-gwiazdkowego hotelu Les Airelles z 1850 r. w kurorcie narciarskim Courchevel (Francja)
 • Luma – wizjonerski gmach, projektu amerykańsko-kanadyjskiego architekta Franka Gehry w Arles (Francja)
 • rewitalizacja Grand Hôtel-Dieu w Lyonie (Francja)
 • nowoczesny szpital Chirec w Auderghem (Belgia)
 • budowa dwóch odcinków linii dużych prędkości HS2 London-Birmingham (Wielka Brytania)
 • most Hochmosel i autostrada A 94 (Niemcy)
 • budowa nowego mostu Kamoro, obok słynnego, wiszącego mostu z 1930 r. na Madagaskarze
 • elektrownie fotowoltaiczne Huatacondo (Chile) i Ten Merina (Senegal)
 • budowa stacji odsalania wody w Dżibuti