Eiffage Construction: nagroda dla rozwiązania BIM ‘Sublime’

Firma Eiffage Construction została laureatem francuskiego konkursu „Najlepsze praktyki i doświadczenia” w kategorii „Procesy, koncepcje, pomysły i usługi”.

Ideą przedsięwzięcia jest wyróżnienie najciekawszych we Francji, sprawdzonych w praktyce, rozwiązań BIM (Building Information Modeling) – wykorzystujących technologię, która łączy wizualizację 3D z interaktywną bazą danych informacji o budynku.

Konkurs został zainicjowany przez francuską agencję PUCA (Plan, Urbanisme, Construction, Architecture), międzyresortową francuską agencję, która prowadzi programy badawcze oraz wspiera innowacje w zakresie planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, architektury i budownictwa. Konkurs jest prowadzony w sposób stały, w trybie zaproszenia do składania propozycji twórczego zastosowania technologii BIM.  Rozwiązania, które zyskują uznanie jury, są rekomendowane innym podmiotom publicznym i prywatnym.

Rozwiązanie Eiffage Construction, które nosi nazwę ‘Sublime,’ ułatwia proces integracji, tworzenia, zarządzania i obsługi danej realizacji. Dzięki niemu, możliwe staje się wdrażanie nowych mechanizmów działania, skupionych na redukcji kosztów i zwiększaniu korzyści wynikających z zastosowania BIM.

‘Sublime’ to:

  • proces, który może być wdrożony zarówno w trakcie nowych realizacji jak również podczas przebudowy lub rewitalizacji, na dowolnym typie struktury;
  • rozwiązanie dostosowane do pełnego lub części cyklu życia budynku;
  • gwarancja eksploatacji pod ścisłą kontrolą techniczną i ekonomiczną.

 Z punktu widzenia klientów, ‘Sublime’:

  • pomaga w identyfikacji potrzeb i zapewnia, że zostały one uwzględnione na etapie projektowania;
  • poprawia poziom niezawodności przesyłania danych – od dostawców do operatorów;
  • wspiera proces realizacji zysków właścicieli, operatorów i mieszkańców;
  • wspiera promowanie nowych możliwości w zakresie zarządzania nieruchomościami – co jest cenne dla właścicieli, operatorów i użytkowników;
  • zapewnia cyfrowy opis budynków, a tym samym podnosi wycenę nieruchomości.

Technologia BIM na świecie zyskuje coraz większą popularność, ze względu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji budynków (w ujęciu globalnym). Sukcesywnie w kolejnych krajach technologia BIM staje się obowiązkowa w przypadku zamówień publicznych. Trzy lata temu, w 2014 r.,  Francja zadeklarowała, że do końca roku 2017 na terenie całego kraju powstanie 500 000 budynków wykorzystujących technologię BIM. Równocześnie, na digitalizację branży budowlanej został przeznaczony budżet w wysokości 20 mln EUR. W tym samym roku, w czerwcu 2014 r., agencja PUCA  wspierana przez jej kluczowych partnerów: USH (L’Union sociale pour l’habitat), ARC (Association des responsables de copropriété), ARF (Association des régions de France) oraz CDC (Caisse des Dépôts et consignations), rozpoczęła konsultacje w sprawie dobrych praktyk i doświadczeń płynących z prac prowadzonych w modelu cyfrowym. Jednym z efektów tych prac jest właśnie konkurs „Najlepsze praktyki i doświadczenia”.

PUCA – międzyresortowa francuska agencja prowadząca programy badawcze oraz wspierająca innowacje w zakresie planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, architektury i budownictwa. Została powołana w 1998 r. Jej nazwa jest skrótowcem, wskazującym na kluczowe dziedziny zainteresowania Agencji (Planowanie, Urbanistyka, Budownictwo, Architektura – Plan, Urbanisme, Construction, Architecture). Dodatkowe informacje: www.urbanisme-puca.gouv.fr  

Oficjalne witryny pozostałych wspomnianych powyżej instytucji i organizacji:

ARC: www.arc-copro.fr  

ARF : www.regions-france.org  

CDCwww.caissedesdepots.fr  

USH: www.union-habitat.org

Eiffage Construction należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia około 64 tysięcy pracowników i osiąga roczne obroty na poziomie około 14 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagających realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce jest Eiffage Polska Budownictwo.

Tymon Nowosielski nowym prezesem Eiffage Immobilier Polska

Tymon M. Nowosielski został Prezesem Zarządu Eiffage Immobilier Polska we wrześniu br. Do sierpnia 2017 r. (od 2009 r.) związany był z firmą BOUYGUES IMMOBILIER Polska. Pełnił tam funkcje Dyrektora Technicznego, Dyrektora ds. Budownictwa Mieszkaniowego oraz Dyrektora warszawskiego i poznańskiego oddziału BI. Do jego obowiązków należało rozwijanie działalności na nowych rynkach, kierowanie projektami, zakup gruntów, kontroling finansowy, negocjowanie terminów i umów dotyczących zleceń kupna gruntów oraz dużych kontraktów budowlanych. Znaczącymi osiągnięciami tego okresu były wzrost sprzedaży z 300 mieszkań do 1100 na rok, realizacja Miasteczka Orange 45.000 GLA  oraz uzyskanie na rzecz BI pierwszego certyfikatu zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej dla inwestycji mieszkaniowej (HQE International – certyfikat budownictwa wysokiej jakości przyjaznego środowisku).

Zawodową karierę rozpoczął w firmie COPLAN Polska (1999-2009), gdzie stopniowo awansował od pozycji kierownika zarządzającego projektem poprzez stanowiska dyrektorskie aż po szczebel Wicedyrektora i Dyrektora Generalnego firmy.  Do jego obowiązków należało zarządzanie projektami: realizacja hoteli, biur, centrów handlowych i hal produkcyjnych, na rzecz renomowanych międzynarodowych klientów; pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowę, organizacja i zarządzanie pracami projektowymi i koordynacja procesów zaopatrzenia i budowy w założonym czasie i ramach budżetowych. Projekty te prowadzone były w dużych ośrodkach w Polsce (m.in. w Poznaniu, Katowicach) oraz w Moskwie.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Architektura, Inżynieria, Urbanistyka), studiów podyplomowych w zakresie Innowacji, Strategii i Zarządzania na uczelni EML w Lyonie oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences PO) w zakresie Finansów, Strategii i Przywództwa. 

Eiffage: dwie nagrody w konkursie Dolnośląska Budowa Roku

OVO i Angel Care – dwie realizacje firmy Eiffage Polska Budownictwo – uzyskały pierwsze miejsca w dwóch kategoriach konkursu Dolnośląska Budowa Roku 2016.

Konkurs jest organizowany przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, pod patronatem honorowym marszałka województwa dolnośląskiego, wojewody dolnośląskiego, przewodniczącego Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i rektora Politechniki Wrocławskiej. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych na terenie województwa dolnośląskiego, odznaczających się nowatorskimi rozwiązaniami we wszystkich fazach procesu budowlanego.

„Ogromnie cieszymy się – i to podwójnie, bo nasze realizacje zostały wyróżnione równocześnie w dwóch kategoriach.” – powiedział Jacek Synowiec, Dyrektor Grupy Kontraktów Regionu Południowego. „To bardzo odmienne budynki, każda z tych budów niosła zupełnie inne wyzwania. Patrząc na OVO i Angel Care z dystansu, po kilku miesiącach użytkowania, sądzę, że dobrze wpisują się w pejzaż współczesnego Wrocławia.” – dodał.

Angel Care – oddany do użytku w marcu 2016 r. – jest interesującym przykładem rewitalizacji. Pierwotnie był to XIX-wieczny szpital, który został przekształcony w Centrum Seniora. Obiekt pełni funkcję kompleksowego centrum opieki nad seniorami i osobami z zaburzeniami, które postępują z wiekiem. Starsze osoby mają tu do dyspozycji 48 mieszkań oraz pracownie, sale spotkań i ćwiczeń. Budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków, dlatego jego renowacja odbyła się z zachowaniem oryginalnej konstrukcji oraz historycznego charakteru.

OVO Wrocław został otwarty w sierpniu 2016 r. Zbudowany został w samym centrum miasta. Jest futurystycznym kompleksem apartamentów, biur i pięciogwiazdkowego hotelu Hilton. Do wykończenia ponad 5 tys. m2 elewacji po raz pierwszy w Polsce użyto nowoczesnego materiału o nazwie Corian. OVO ma 9 kondygnacji, w tym 2 podziemne. Całkowita powierzchnia wynosi prawie 49 tys. m2. W części mieszkalnej znajduje się 168 apartamentów z 26 penthouse’ami na najwyższym piętrze. Projekt obiektu powstał w pracowni Gottesman-Szmelcman Architecture we współpracy z JSK Architekci.