Budowa sali widowiskowej przy ul. Głębockiej w Warszawie laureatem konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE 2104.

18.12.2014 Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie wręczyła nagrodę za zajęcie 3 miejsca dla budowy Sali Widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Warszawie przy ul. Głębockiej.

W imieniu Eiffage Polska Budownictwo nagrodę odebrali Kierownik Projektu Pan Artur Zyzik oraz Kierownik Budowy Pan Hubert Łabędzki.

Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, a także promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Upowszechniane są szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny. W efekcie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Inauguracja współpracy z Politechniką Poznańską

15 grudnia 2014 na Politechnice Poznańskiej odbył się wykład inaugurujący partnerską współpracę uczelni z Eiffage Polska Budownictwo.

Podczas wykładu zostały zaprezentowane osiągnięcia Grupy Eiffage na świecie, historia i najważniejsze realizacje Eiffage Polska Budownictwo w Polsce. Następnie zostały przedstawione aspekty techniczne związane z budową i konstrukcją jednej z największych w Europie Środkowej Wschodniej Galerii Handlowych – CH Posnania. Wykład zakończyło omówienie i zaproszenie do odbywania praktyk, które stwarzają możliwości stałego zatrudnienia w jednej z największych europejskich grup budowlanych.

Porozumie o współpracy zostało podpisane 8 października 2014. Przewiduje ono m.in. organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni, ustalanie tematyki prac dyplomowych, wyjazdy studyjne dla studentów oraz prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów.