Young mathematicians competed in Eiffage Math’s Contest

Two levels of the Annual Eiffage Mathematical Contest took place lately in the 1st Community Gymnasium in Kielce. Primary school pupils competed on June 8th and their older colleagues from gymnasium  took their exams on June 15th, 2013. All questions and quizzes were prepared according to students’ present mathematical curriculum. For the first time in the contest’s history primary school 3rd classes entered the competition.
The mathematical challenge is organized to popularize mathematics, develop new interests and support young talents. Honorary patronage of the competition was taken by the President of Kielce Wojciech Lubawski.

Posted in Bez kategorii

Olimpiada Matematyczna Eiffage 2013

Młodzi matematycy sprawdzili swoją wiedzę na olimpiadzie matematycznej Eiffage.

W siedzibie I Społecznego Gimnazjum w Kielcach przy ul. Wesołej 8 czerwca zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych, a 15 – gimnazjów w kolejnej edycji Kieleckich Igrzysk Matematycznych Eiffage Polska Budownictwo. Organizatorzy przygotowali pytania obejmujące program nauczania z zakresu matematyki z danego etapu nauczania. W tym roku nowością było zaproszenie do udziału w igrzyskach uczniów klas 3 edukacji wczesnoszkolnej.

Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki, rozwijanie zainteresowań i wspieranie zdolnych uczniów. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.