Wiecha na Galerii Amber

25 kwietnia odbyła się uroczystość zawieszenia Wiechy na budynku Galerii Amer w Kaliszu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Inwestora firmy Echo Investment, Władze Miasta oraz Prezes Eiffage Budownictwo Mitex Pan Zbigniew Zajączkowski.

Galeria Amber to czterokondygnacyjny obiekt handlowo-rozrywkowy o powierzchni całkowitej 88 000 m2. Centrum pomieści 140 lokali usługowych wraz z restauracjami i kawiarniami, 7 sal kinowych oraz parking na 1100 samochodów. Inwestorem jest Echo Investment SA. Będzie to największa inwestycja w aglomeracji kalisko-ostrowskiej, która liczy prawie 350 tys. mieszkańców.

Eiffage Budownictwo Mitex Generalnym Wykonawcą osiedla „Zielona Italia”

12 kwietnia firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała umowę na wykonanie osiedla „Zielona Italia”. Przedmiotem kontraktu jest „dokończenie realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych AB, E, F, G, HI z garażami podziemnymi, podstawowymi usługami oraz infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy ul. Obywatelskiej w Warszawie”. Prace na budowie potrwają do końca kwietnia 2014 roku. Wartość umowy wynosi 62,5 mln PLN netto. Inwestorem jest Zielona Italia Sp. z o.o. Umowa została podpisana za poręczeniem MARVIPOL S.A.