Eiffage Budownictwo Mitex wybuduje halę produkcyjną WAVIN Metalplast-Buk

19.12.2012 firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała kontrakt na Budowę hali produkcyjnej WAVIN Metalplast-Buk w formule zaprojektuj i wybuduj. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4.140,57 m2, a Kubatura 33.770,35 m3. Wartość umowy to ponad 8 mln PLN brutto. Prace na budowie zakończą się 31.07.2013.
Inwestorem jest WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o. w Buku, znany i ceniony producent systemów z tworzyw sztucznych, który z związku z rozwojem prowadzonej działalności zdecydował się na zwiększenie powierzchni produkcyjnej.

Budowa Eiffage Budownictwo Mitex – Centrum Geoedukacji zdobywa nagrodę roku SARP 2011

7.12.2012 r. budynek Centrum Geoedukacji otrzymał NAGRODĘ ROKU SARP 2011 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2011. Obiekt pełni funkcje wystawienniczo-ekspozycyjne służące ochronie i edukacji Rezerwatu „Wietrznia”. Pawilon z salami wystawowymi, edukacyjnymi, konferencyjną oraz oryginalny plac zabaw, parking i ścieżki edukacyjne – tak obecnie wygląda Centrum Geoedukacji. Kubatura obiektu wynosi 16 000 m3. Budynek zlokalizowany na Wietrzni otwarto w maju 2012 roku. Jego budowa wraz z adaptacją otoczenia kosztowała ok. 17 mln zł netto. Koncepcję architektoniczną i projekt stworzyła warszawska pracownia PALK Architekci. Generalnym Wykonawca obiektu była firma Eiffage Budownictwo Mitex.

Eiffage Budownictwo Mitex wybuduje szkołę podstawową w Warszawie

27.11.2012 r. firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała umowę na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej w Warszawie. Kontrakt obejmuje realizację budynku oświatowego z salą gimnastyczną o powierzchni całkowitej – 9466,43 m2 i kubaturze 43 344,8 m3 z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka. Prace na budowie potrwają do końca maja 2014 roku. Wartość umowy wynosi prawie 22,5 mln zł brutto.