Eiffage Budownictwo Mitex SA wybuduje nowy obiekt Jagiellońskiego Parku

Firma Eiffage Budownictwo Mitex SA podpisała kontrakt na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego Jagielloński Park i Inkubator Technologii w Krakowie.

Umowa przewiduje zaprojektowanie i budowę budynku Jagiellońskiego Parku i Technologii, który będzie dostarczał powierzchnię najmu dla większych, rozwiniętych przedsiębiorstw międzynarodowych typu Life Science. Inwestycja ta obejmuje wybudowanie jednobryłowego obiektu na planie trójkąta o powierzchni 5.980 m2. Będzie on częściowo podpiwniczony z trzema kondygnacjami naziemnymi usytuowany równolegle do ulicy Michała Bobrzyńskiego. Projekt Jagiellońskiego Centrum Innowacji to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie Środkowej, skierowane na rozwój przedsiębiorstw hi-tech w sektorach biotechnologii i biomedycyny oraz komercyjnych wdrożeń bioproduktów we współpracy z przemysłem. Inwestycja została zaprojektowana jako obiekt nowoczesny, bezpieczny, komfortowy, zapewniający Najemcom wysoki standard, odpowiadający międzynarodowym normom. Zakres prac przewiduje ponadto wykonanie m.in. wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, dróg, chodników i oświetlenia terenu. Inwestorem kontraktu jest Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Przewidywany czas realizacji – 12 miesięcy.

Eiffage Budownictwo Mitex SA zrealizuje Hotel Etap we Wrocławiu

Firma Eiffage Budownictwo Mitex SA podpisała kontrakt na wykonanie budynku hotelu Etap przy ulicy Wyścigowej we Wrocławiu.
Trzykondygnacyjny obiekt zostanie zrealizowany w konstrukcji żelbetowej. W hotelu zaplanowano 104 pokoje, zaplecze bufetowe oraz pomieszczenia techniczne i socjalne dla pracowników. Zakres robót obejmuje także wykonanie infrastruktury zewnętrznej obejmującej drogi oraz sieci zewnętrzne. Inwestorem jest ORBIS S.A. Wartość kontraktu wynosi 15 mln PLN, a prace na budowie potrwają 9 miesięcy.

Zintegrowany System Zarządzania w Eiffage Budownictwo Mitex SA

Zakończył się proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Eiffage Budownictwo Mitex SA.

Zakończył się proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Eiffage Budownictwo Mitex SA. Spółka otrzymała certyfikaty, które stanowią uwieńczenie całorocznego wysiłku i pracy związanej z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania PN-EN ISO 14001:2005 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami PN-N 18001: 2004.
Jednocześnie zostały zaktualizowane (przyznane Spółce w poprzednich latach) certyfikaty systemu zarządzania jakością potwierdzające spełnienie wymagań ISO 9001:2000 oraz AQAP 2120:2006.
Posiadanie tych dokumentów stawia firmę Eiffage Budownictwo Mitex SA w grupie organizacji, dla których ważna jest jakość usług, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.