• Grupa Eiffage

    • .

Zrównoważony rozwój

polityka_zrownowazonego_rozwoju_kompozyt

Podstawą strategii Grupy Eiffage na całym świecie jest polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej, planowania przestrzeni miejskiej oraz konserwacji i modernizacji już istniejących obiektów. Polityka ta ma na celu kształtowanie przyszłości pracowników, klientów i partnerów Firmy.

Dbałość o realizację kontraktów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju widać w każdej fazie opracowywanych przez nas projektów – na etapie projektu architektonicznego, planowania i realizacji kontraktów nie tylko poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i segregacji odpadów, ale również poprzez dobieranie materiałów i technologii budowlanych przyjaznych dla środowiska.

Polityka zrównoważonego rozwoju w Grupie Eiffage budowana jest w oparciu o zasady doskonalenia i innowacji. Aktywne działanie poprzedza skrupulatna analiza potrzeb wspieranych społeczności.

Przełącz na język: angielski