• Kariera

Przebieg rekrutacji

misja_i_wartosci_kompozyt_02

Zależy nam na tym, aby pierwszy pozytywny kontakt z naszą firmą był początkiem wieloletniej współpracy. Dlatego też staramy się, aby przyjazna atmosfera towarzysząca spotkaniom rekrutacyjnym stwarzała kandydatom możliwość jak najlepszej autoprezentacji.

Przebieg procesu rekrutacji wygląda następująco:

Selekcja nadesłanych aplikacji.

Zapraszamy na spotkanie te osoby, których aplikacje spełniają wymagania zdefiniowane w naszym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Spotkanie z przedstawicielem Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

W jego trakcie rozmawiamy o edukacji kandydata, doświadczeniu zawodowym, zakresie obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Staramy się poznać bliżej motywację do pracy, a także oczekiwania i plany na przyszłość.

Udział w spotkaniu z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi wspierających proces rekrutacji.

W zależności od specyfiki stanowiska włączamy do procesu rekrutacji inne metody selekcji. Stosujemy wywiady pogłębione oparte na kompetencjach, testy psychometryczne, zadania in-basket, próbki pracy oraz sesje Assessment Center.

Spotkanie z przyszłym przełożonym rekrutowanej osoby.

Celem rozmowy jest poznanie wzajemnych oczekiwań, omówienie warunków umowy o pracę, uzgodnienie warunków zatrudnienia. Jest to ostatni etap rekrutacji, po nim podejmowana jest ostateczna decyzja o zatrudnieniu kandydata.

Przełącz na język: angielski