• Grupa Eiffage

    • .

Wartości i misja

misja_i_wartosci_kompozyt_02

Podstawą strategii Grupy Eiffage na całym świecie jest polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej, planowania przestrzeni miejskiej oraz konserwacji i modernizacji już istniejących obiektów. Polityka ta ma na celu kształtowanie przyszłości pracowników, klientów i partnerów Firmy.

Zasady postępowania w Grupie EIFFAGE zostały wprowadzone ponad 40 lat temu przez Louisa LESNE i Jeana DEMAS – twórców sukcesu firmy FOUGEROLLE, która w 1993 r. została przekształcona w EIFFAGE.

Wartości Eiffage:

  • Odpowiedzialność
  • Wzajemne zaufanie
  • Transparentność
  • Dawanie przykładu na każdym poziomie struktury organizacyjnej
  • Solidarność

Credo działania Grupy Eiffage na całym świecie to przekonanie, że: „Należy mieć zaufanie do ludzi; dzielić się uprawnieniami tak, aby sprawowana odpowiedzialna funkcja nie była przyczyną nadużyć; nie można również wymagać od innych postępowania, którego nie wymaga się od siebie; decyzje należy podejmować jawnie, za wiedzą swoich przełożonych i współpracowników.

Dbałość o realizację kontraktów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju widać w każdej fazie opracowywanych przez nas projektów – na etapie projektu architektonicznego, planowania i realizacji kontraktów nie tylko poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad BHP i segregacji odpadów, ale również poprzez dobieranie materiałów i technologii budowlanych przyjaznych dla środowiska.

Przełącz na język: angielski