• Grupa Eiffage

    • .

Grupa Eiffage w Polsce

kompozyt_grupa_eiffage_red_900

Od lewej:Filharmonia Kaszubska – Wejherowo, Biurowiec T-Mobile – Warszawa, LCS Ciechanów – Ciechanów

Kalendarium Grupy Eiffage w Polsce

Lata 1988 - 1999

1988Powstanie Mitex SA

1993Powstanie firmy PEBEK-UNIBUD na bazie byłych Zakładów Budownictwa Kolejowego w Radomiu

1996Założenie spółki pod nazwą CALORING-SERWIS Sp. z o.o.(100% udziałów Mitex SA)

Historia Firmy rozpoczęła się na przełomie lat 80-tych i 90-tych, dokładnie w 1988 r. Wtedy kształtowały się w Polsce podstawy wolnego rynku, powstawało wiele nowych przedsiębiorstw. Lata 90-te to okres dynamicznego rozwoju i rozrostu w ogólnopolską „grupę” Mitex. Spółka ma wtedy aż 10 oddziałów, w tym jeden zagraniczny w Niemczech.

Lata 2000 - 2009

2000Debiut Mitex na Giełdzie Papierów Wartościowych

2001Eiffage Construction inwestorem strategicznym

2004Mitex opuszcza Giełdę Papierów Wartościowych

2007Zmiana nazwy na Eiffage Budownictwo Mitex SA i Eiffage Instalacje Techelimp Sp. z o.o.

2007Eiffage Europe zostaje właścicielem spółki Tchas Polska Sp. z o.o.

W 2000 r. Mitex debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych jako Mitex SA, a rok później inwestorem strategicznym w spółce zostaje francuski koncern budowlany Eiffage Construction.

W  roku 2004  Mitex opuszcza GPW. Następuje okres dostosowywania się do standardów korporacyjnych Eiffage. Wtedy też logo przedsiębiorstwa zmienia się na słynną „czerwoną kostkę” Eiffage.

Ukoronowaniem przemian i symbolicznym certyfikatem jakości staje się jesienią 2007 r. zmiana nazwy na Eiffage Budownictwo Mitex oraz Eiffage Instalacje Techelimp. Tym samym Eiffage Budownictwo Mitex nabywa prawa i obowiązki regionu francuskiego jako jeden z oddziałów zagranicznych Eiffage Construction. Równocześnie zostaje liderem Grupy Eiffage w Polsce. Zacieśnia się współpraca ze spółką zależną.

Lata 2010 - 2014

2010Tchas Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Eiffage w Polsce

2011Zmiana nazwy na Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o.

2013Zmiana nazwy spółek na Eiffage Polska Budownictwo SA i Eiffage Polska Instalacje Sp. z o.o.

W 2010 do rodziny Eiffage w Polsce dołącza Tchas Polska Sp. z o.o., firma działająca na rynku budownictwa kolejowego. Synergia zostaje przypieczętowana 2011 roku, gdy Tchas Polska zmienia nazwę na Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o.

10 maja 2013 r. spółki Eiffage Budownictwo Mitex SA oraz Eiffage Instalacje Techelimp Sp. z o.o. zmieniają nazwę na Eiffage Polska Budownictwo SA oraz Eiffage Polska Instalacje Sp. z o.o. Proces zmiany nazwy oznacza dla spółek w Polsce wdrożenie jednolitej strategii działania oraz zacieśnienie współpracy ze spółką-matką Eiffage Construction. Grupa Eiffage w Polsce dąży do do stałego doskonalenia poziomu oferowanych usług oraz rozszerza swoją ofertę w nowych sektorach rynku budowlanego.

Od czasów powstania Eiffage Polska Budownictwo zrealizowało ponad 500 inwestycji, Eiffage Polska Instalacje wykonało ok. 170 projektów, a Eiffage Polska Koleje zrealizowało ok. 150 inwestycji kolejowych.

Przełącz na język: angielski