• Dla dostawców

Dla dostawców

eiffage_logo_budownictwo

Szanowni Państwo,

firmy zainteresowane współpracą z Eiffage Polska Budownictwo SA zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej lub na stronę

PLATFORMY ZAKUPOWEJ

gdzie umieszczono zbiór nowoczesnych narzędzi elektronicznych, wspierających realizację procesów zakupowych naszej firmy. Platforma umożliwi Państwu w szybki i intuicyjny sposób rozpoczęcie współpracy z nami, a przede wszystkim pozwoli uzyskać informację na temat aktualnie prowadzonych postępowań: ZAPYTAŃ OFERTOWYCH I AUKCJI.

Ankieta – plik do ściągnięcia

Ankietę wraz z załącznikami prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
zakupy@eiffage.pl
lub pocztą na adres:
Eiffage Polska Budownictwo
Dział Zakupów
ul. Postępu 5A
02-676 Warszawa
Z dopiskiem „Ankieta zgłoszeniowa”

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy.
Eiffage Polska Budownictwo zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z naszej bazy danych, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na email: zakupy@eiffage.pl lub wysłanie listu na wyżej podany adres. Wszystkie informacje o Państwa firmie będziemy traktować jako poufne.

Standardowe warunki dla podwykonawców (SWP)

Wersja obowiązująca od dnia 28.08.2014

Standardowe warunki dostaw

Dla umów zawartych od dnia 28.08.2014

Taryfikator kar BHP

Dla umów zawartych od dnia 28.08.2014

eiffage_logo_koleje

Firmy zainteresowane współpracą z Eiffage Polska Koleje (Dostawcy, Podwykonawcy, Usługodawcy) prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej:

Ankieta – plik do ściągnięcia

Ankietę wraz z załącznikami prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
zakupy@eiffage.pl
lub pocztą na adres:
Eiffage Polska Koleje
ul. Postępu 5A
02-676 Warszawa
Z dopiskiem „Ankieta zgłoszeniowa”

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy.
Eiffage Polska Koleje zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z naszej bazy danych, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na email: zakupy@eiffage.pl lub wysłanie listu na wyżej podany adres. Wszystkie informacje o Państwa firmie będziemy traktować jako poufne.

Ogólne warunki zamówień

Dla zamówień udzielonych od dnia 18.04.2011 r.

Standardowe warunki dla podwykonawców (SWP)

Wersja obowiązująca od dnia 06.03.2013

Standardowe warunki dostaw

Dla umów zawartych od dnia 18.04.2011 r.

Taryfikator BHP

Dla umów zawartych od dnia 18.04.2011 r.

Przełącz na język: angielski