• CSR

CSR

Grupa Eiffage podejmuje wyzwania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w długotrwałą współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalną społecznością i administracją.

W ramach Fundacji Eiffage prowadzone są akcje społeczne:

 • Firma zapewnia pracownikom pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pracy dzięki wprowadzeniu rygorystycznych przepisów BHP oraz wdrożyła program wyrównywania szans i spersonalizowany system okresowej oceny pracowniczej, umożliwiający rozwój zawodowy i osobisty
 • Od 2009 r. współpraca z organizacją Agefiph i pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Współpraca z regionalnymi francuskimi ośrodkami aktywizacji zawodowej i realizacja programu praktyk i staży
 • Od 2005 roku Eiffage należy do inicjatywy Global Compact przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach której działa na rzecz społecznej odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w oparciu o 10 podstawowych zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Grupa Eiffage w Polsce w procesie zarządzania uwzględnia nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również interes społeczny oraz ekologię. Wspieramy i rozwijamy akcje, inicjatywy oraz programy w najważniejszych obszarach życia społecznego:

EDUKACJA

 • Od kilku lat wspieranie młodych talentów w ramach Igrzysk Matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych we współpracy z Zespołem Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach
 • Coroczne seminaria Bezpiecznie – chce się żyć! na temat bezpieczeństwa na drodze organizowane we współpracy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Seminaria Numery Twoich Przyjaciół na temat bezpieczeństwa i ratownictwa wspólnie z Państwową Strażą Pożarną.

OCHRONA ZDROWIA

 • Ufundowanie gruntownego remontu Oddziału Diabetologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej w Warszawie w 2011

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

 • Remont Świetlicy Socjoterapeutycznej warszawskiego Stowarzyszenia Otwartych Drzwi wykonany przez pracowników w ramach programu wolontariatu pracowniczego Dzień Dziecka 2011

DZIECI

 • Wsparcie akcji “Płyniemy dla Patryka”, maratonu pływackiego na rzecz dwuletniego chłopca chorującego na rdzeniowy zanik mięśni w 2013
 • Pracownicy Eiffage ufundowali 2500 obiadów w ramach akcji „Pajacyk” dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • Wieloletnia współpraca (2009 – 2014) z Domem Dziecka nr 9 w Warszawie i sponsoring m.in ferii zimowych dla najbardziej potrzebujących dzieci
 • Ufundowanie placu zabaw na warszawskich Bielanach

BEZPIECZEŃSTWO

 • Wieloletnia organizacja wewnętrznego konkursu Bezpieczna Budowa Roku, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na budowach

Przełącz na język: angielski